Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 21-10-2019, 16:41
ΗΠΕΙΡΟΣ

Αποφάσεις για παρεμβάσεις συνολικού κόστους 2.5 εκατ. ευρώ περίπου, πήρε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου:


Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί για τα έργα:

Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου, προϋπολογισμού 620.000 €. Ανάδοχος ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ

 Αποκατάσταση σύνδεσης επαρχιακού οδικού δικτύου με Άνω Πεδινά Ζαγορίου, προϋπολογισμού 74.400 €. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

 Αποκατάσταση οδού προς Μαντείο - Δωδώνη, προϋπολογισμού € 74.000. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου - Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές προϋπολογισμού 130.000 €. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

 Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας, προϋπολογισμού 45.000 €. Ανάδοχος  Γ. Μυριούνης.


Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι:

Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000 €. RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση ΑμεΑ προϋπολογισμού 250.000 €. Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ

Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας, προϋπολογισμού 250.000. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.

Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας – Κάτω Λαψίστα – Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός», προϋπολογισμού 100.000 €. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Άμεση αποκατάσταση επ. οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Ανάδοχος Δ. Τσομπίκος.


Τέλος εγκρίθηκε η δημοπράτηση τεσσάρων νέων έργων

Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό, προϋπολογισμού 140.000 €.

Αποκατάσταση οδού Δίκορφο – Άγιος Ιωάννης – σημείο πυρασφάλειας περιοχής, προϋπολογισμού 300.000 €..

Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη, προϋπολογισμού 150.000 €.

 Εργασίες αποκατάστασης πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Κρυόβρυσης ΠΕ Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 30.450 €.


Η Ο.Ε. ανέδειξε επίσης ανάδοχο (Φώτιο Κωνσταντίνο) για το έργο στο αντλιοστάσιο «Σκάλα» Τ.Κ. Στεφάνης (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού € 39.500.  200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ηρων back dodoni back