ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πώς θα γίνουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως στο πανεπιστήμιο

Εικόνα του άρθρου Πώς θα γίνουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως στο πανεπιστήμιο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 20/03/2020, 16:18
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ξεκινάει τη μετάπτωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών σε μορφές εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων.

«Η εφαρμογή της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τέτοια κλίμακα, είναι πρωτόγνωρη για το πανεπιστήμιό μας. Η πρυτανική αρχή θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πανεπιστημιακή κοινότητα για την καλύτερη προσαρμογή στα νέα δεδομένα και για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν», τονίζει το ίδρυμα.

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των θεωρητικών (μη-εργαστηριακών) μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ (εφόσον τους έχει  ανατεθεί μάθημα), διδάσκοντες βάσει του νόμου 407/80, διδάσκοντες στο πλαίσιο της «Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας» και πανεπιστημιακούς υποτρόφους. Προβλέπεται να ληφθεί μέριμνα κεντρικά από το υπουργείο να εξασφαλιστούν υπηρεσίες διαδικτύου σε κάθε φοιτητή. 

Η έναρξη των εξ΄ αποστάσεων μαθημάτων θα αρχίσει στις 26 Μαρτίου 2020 και τα τμήματα οφείλουν μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020 να ανακοινώσουν όλα τα θεωρητικά (μη εργαστηριακά) μαθήματα που θα υποστηρίξουν με την εξ’ αποστάσεως διαδικασία, καθώς και τα μαθήματα (εργαστηριακά και κλινικές) που δεν δύνανται να παρέχουν με την διαδικασία αυτή, αιτιολογημένα.

Το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί από τις αρχές του χρόνου το πρόγραμμα Microsoft Office 365 και το έχει διαθέσει σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Το Office 365 διαθέτει την πλατφόρμα σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης MS Teams και, μέσω αυτής, το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα θεωρητικά (μη-εργαστηριακά) μαθήματα των ακαδημαϊκών Τμημάτων καθώς και τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της πλατφόρμας MS Teams για α) διδάσκοντες και β) φοιτητές, καθώς και οδηγίες εγκατάστασης του Office 365 βρίσκονται σε σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας. 

Η πλατφόρμα MS Teams υιοθετήθηκε και προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο ως κοινή και ενιαία πλατφόρμα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων διότι διατίθεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1)     Παρέχει τη δυνατότητα κάθε άδεια χρήσης να εγκαθίσταται σε 15 συσκευές          (5 pc/mac – laptops, 5 tablets και 5 smartphones) και παρέχει ασφαλή αποθηκευτικό χώρο 1 ΤΒ στο OneDrive.

2)     Υποστηρίζει 250 φοιτητές ανά μάθημα και απεριόριστο αριθμό φοιτητών στο σύνολο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό.

3)     Έχει συνδεθεί με τα Ιδρυματικά emails των φοιτητών μας και πιστοποιείται η συμμετοχή τους σε ένα μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι ο διδάσκων μπορεί να έχει καταλόγους όλων των φοιτητών που συμμετείχαν στα μαθήματά του.

4)     Επίσης έχει συνδεθεί με τα Ιδρυματικά emails όλων των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού και, όπως για τους φοιτητές, πιστοποιείται η συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του Microsoft Teams μπορείτε να τις απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση office365@uoi.gr (ή στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων).

Προγραμματισμός εξ΄ αποστάσεως μαθημάτων 

Προκειμένου να μην επηρεαστούν οι περιορισμοί του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων, όπως για παράδειγμα ο συνολικός ημερήσιος φόρτος παρακολούθησης ενός φοιτητή, καθώς και η αποφυγή παράλληλης διεξαγωγής διαλέξεων για μαθήματα του ίδιου έτους, καλούνται οι διδάσκοντες να πραγματοποιούν τα εξ΄ αποστάσεως μαθήματά τους την ίδια ημέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματός τους.

Το πανεπιστήμιο συστήνει να χρησιμοποιηθεί ενιαία η κοινή πλατφόρμα MS Teams. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι εάν υπάρχει εξοικείωση με άλλη πλατφόρμα, οι διδάσκοντες μπορούν  να συνεχίσουν να την χρησιμοποιούν.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων δεν έχουν ολοκληρωθεί και επομένως δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τις γραμματείες των τμημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το φοιτητολόγιο δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή, να δώσει τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα (θα μπορεί να το κάνει με την οριστικοποίηση των δηλώσεων, 31.03.2020).

Επομένως, ο κάθε διδάσκων-ουσα αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει τους φοιτητές που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν το μάθημά του για την προγραμματισμένη εξ’ αποστάσεως διάλεξη. Προτείνεται η παρακάτω διαδικασία ενημέρωσης:

α)     Οι διδάσκοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν (εάν δεν έχουν) ένα λογαριασμό στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-course του Πανεπιστημίου μας ( http://ecourse.uoi.gr).

β)     Το τμήμα ενημερώνει όλους τους Φοιτητές του ότι υπάρχει η δυνατότητα της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος ή μέσω ενός ομαδικού email), και τους καλεί να εγγραφούν στα αντίστοιχα e-courses των μαθημάτων που παρακολουθούν αυτό το εξάμηνο (ανεξάρτητα εάν το έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν στο φοιτητολόγιο – αυτή τη στιγμή όλοι οι φοιτητές γνωρίζουν ποια μαθήματα θα παρακολουθήσουν).

γ)     Ο διδάσκων οργανώνει το εξ΄ αποστάσεως μάθημα στην πλατφόρμα MS Teams και ενημερώνει τους φοιτητές του μέσω του e-course του μαθήματος για την ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί, στέλνοντας τα αντίστοιχα links (που παίρνει από το MS Teams) ώστε να συνδεθούν.

Πριν την έναρξη ενός εξ’ αποστάσεως μαθήματος, ο διδάσκων θα πρέπει να έχει ενημερώσει όλους τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο εξ’ αποστάσεως μάθημά του, για το μείζων θέμα της προστασίας των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και δίνει τις σχετικές οδηγίες για αποδοχή κ.λπ.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3