Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 26-01-2021, 16:11
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συντασσόμενο με το σκεπτικό των θέσεων και την απόφαση της Συγκλήτου, επί του σχεδίου νόμου «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», εξέδωσε ψήφισμα.

Με το ψήφισμα αυτό εκφράζει τη διαφωνία του ως προς την ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος, με εκτελεστικές και προανακριτικές αρμοδιότητες καθώς και έδρα εντός του Πανεπιστημίου, την αντίθεσή του στον σχεδιαζόμενο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαμαρτυρία του στην πρόσφατη τροπολογία αναφορικά με την υποχρεωτική εγγραφή των αποφοίτων κολλεγίων στο Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο.

Παράλληλα, το Τμήμα Χημείας καλεί τους αρμόδιους φορείς «να δημιουργήσουν ασφαλείς υγειονομικά συνθήκες για επάνοδο των φοιτητών μας στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια ώστε να επανεκκινήσει άμεσα η δια ζώσης διδασκαλία και εκπαίδευσή τους» όπως τονίζεται.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα