Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 4-05-2020, 19:55
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Αυτοδιοικητική Συνεργασία στον Δήμο Ζίτσας, προτείνει μέτρα για τους επιχειρηματίες της περιοχής:

 • Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών (καθαριότητας και φωτισμού), που καταβάλλονται με τους λογαριασμούς ρεύματος, για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ζίτσας από 01/03/2020, παράλληλα, απαλλαγή και συμψηφισμός σε αυτά που έχουν τυχόν καταβληθεί από 01/03/2020.
 • Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων για τις επιχειρήσεις εστίασης και τα καταλύματα - ξενοδοχεία (0,5%).
 • Απαλλαγή πληρωμής των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων της χρήσης του 2020, και τον συμψηφισμό με επόμενους λογαριασμούς των ποσών αυτών, στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί.
 • Οριζόντια επιπλέον μείωση 20% (Με το άρθρο 2 της ΠΝΠ 68/20.03.20, απαλλάσσεται ο μισθωτής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο) των μισθωμάτων από τη μίσθωση δημοτικών ακινήτων, που πρόκειται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις προς το Δήμο έως 31/12/2020. Το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί και σε εργαζόμενους που η επιχείρηση που εργάζονταν ανέστειλε τη λειτουργία της και είναι μισθωτές κύριας κατοικίας (αφορά τα κληροδοτήματα).
 • Απαλλαγή παρακρατήσεων από τον Δήμο, για τα έσοδα των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για μη ληξιπρόθεσμες και ενήμερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 01.03.2020.
 • Μείωση 30% της τιμής του κυβικού νερού για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες ανεξαρτήτως των κυβικών κατανάλωσης.
 • Απαλλαγή των καταστημάτων Εστίασης, των Εμπορικών καταστημάτων και των βιοτεχνιών από το πάγιο τέλος ύδρευσης.
 • Ανάπτυξη όπου αυτό είναι εφικτό περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων με απαλλαγή των τελών κάλυψης κοινοχρήστων χώρων.
 • Άμεση εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων για οφειλές του Δήμου προς τις επιχειρήσεις χωρίς καθυστερήσεις.
 • Δυνατότητα ρύθμισης σε 120 δόσεις όλων των οφειλών των επιχειρήσεων με ελάχιστη καταβολή δόσης προς το Δήμο και τα εποπτευόμενα Νομικά πρόσωπα αυτού, με ταυτόχρονη αναστολή κάθε μέτρου αναγκαστικής είσπραξης έως 31/12/2020.
 • Έκπτωση 25% από μελλοντικές υποχρεώσεις συνεπών επιχειρήσεων.
 • Για τις οφειλές των κατόχων περιπτέρων για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, να δοθεί η δυνατότητα της εξόφλησής τους με επιμερισμό του οφειλόμενου ποσού σε τρείς (3) δόσεις, πχ ως εξής: Α’ δόση έως 31/8, Β’ δόση έως 31/10 και Γ’ δόση έως 31/12. Για, ήδη, καταβληθέντα ποσά να δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις.
 • Απαλλαγή καταβολής των διδάκτρων στα ΚΔΑΠ για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας τους.
 • ΚΥΛΙΚΕΙΑ: Από την 1η Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας των κυλικείων εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, δεν θα οφείλονται και δεν θα καταβάλλονται μισθώματα για την ενοικίασή τους.
 • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγιεινής για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολικών δομών, τόσο για τους μαθητές και τις οικογένειές τους όσο και για την προστασία των εκπαιδευτικών αλλά και την καθαριότητα των χώρων των σχολείων ακριβώς όπως προβλέπεται.
 • Στήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με κάθε μέσο για την απρόσκοπτη συνέχισή της.

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη σε όσους εργαζόμενους η επιχείρηση που εργάζονταν ανέστειλε τη λειτουργία της σύμφωνα με τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και στους απολυμένους εν μέσω κορωνοιού.

Η παράταξη προτείνει ακόμα να υποβληθεί αίτημα στην ΚΕΔΕ για να ενισχυθούν οικονομικά οι Δήμοι και να ανασταλεί η απόδοση για το 2020 του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του Φόρου Εισοδήματος για τα έσοδα Ακινήτων. Επίσης, να κατατεθεί αίτημα για

άμεση καταβολή του ποσοστού υπέρ οικιακών καταναλωτών από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να λειτουργήσει το κοινωνικό παντοπωλείο με όρους διαφάνειας και συλλογικής λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου «και όχι με μονομερείς ενέργειες και αποφάσεις».

Η παράταξη αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι πολίτες του Δήμου Ζίτσας όπως όλης της χώρας επέδειξαν μέγιστη συνέπεια στα μέτρα περιορισμού που επέβαλλε η πολιτεία. Στον Δήμο μας δεν είχαμε κανένα κρούσμα και αυτό οφείλεται πρώτα και πάνω απ’ όλα στην πειθαρχία των συνδημοτών μας, στην υπεύθυνη στάση τους».

Συμπληρώνει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου Ζίτσας «με όλες τους τις δυνάμεις συνέβαλαν στο να κρατηθεί όρθιος ο Δήμος αντιμετωπίζοντας τις πολύπλευρες ανάγκες που προέκυψαν».

Καταλήγει τονίζοντας ότι πρέπει να στηριχτούν οι δημότες και ότι «η οικονομική κατάσταση του Δήμου εξάλλου επιτρέπει αντίστοιχες γενναίες οικονομικά αποφάσεις».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα