Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 6-09-2016, 09:48
ΗΠΕΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτών από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ. Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 16.00.Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr/, όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους. Η διαδικασία θα γίνει με ηλεκτρονικές αιτήσεις, για πρώτη φορά, οπότε πρέπει να αλλάξουν και οι λογαριασμοί των χρηστών. Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 2131314530, 2131314540, 2131314541, 2131314542, 2131314545, (10.00 – 15.00 εργάσιμες ημέρες).

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα