Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 13-11-2017, 17:38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στο πρόγραμμα Διαύγεια, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων στη Δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η νέα δράση απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και στοχεύει πρώτιστα στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε δεύτερο επίπεδο, αποσκοπεί στην ουσιαστική αναζωογόνηση και αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικούς/τουριστικούς προορισμούς.

Στις αιτήσεις χρηματοδότησης, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πρέπει να προτείνονται παρεμβάσεις που, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν τόσο τη διατήρηση των κτιρίων χωρίς αλλοίωση των αρχιτεκτονικών και αισθητικών τους χαρακτηριστικών όσο και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον εφαρμογών.

Το ποια κτίρια μπορούν να αξιοποιηθούν, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως και αναλυτικά παραδείγματα στο συνημμένο που ακολουθεί: 1 ΠΑΡΕΜΒΣΕΙΣ_ΚΤΙΡΙΑ_ΕΠΑΝΕΚ.pdf

(φωτογραφία αρχείου)

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα