Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 15-09-2016, 11:31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία με την Eurobank υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παροχή 40 εκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Eurobank θα αξιοποιήσει το νέο πρόγραμμα των 40 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ για το δανεισμό επιχειρήσεων στη βιομηχανία, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών, μέσα στους ερχόμενους μήνες. 

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα δανειοδοτηθούν με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αυτή, που είναι μέρος του προγράμματος «Grouped Loans for SMEs», επιτρέπει στην Eurobank να αξιοποιήσει ένα χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ για τη στήριξη σχεδίων που θα εφαρμοστούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω επενδυτικών δανείων και παροχής ρευστότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης.

Η ΕΤΕπ ξεκίνησε το πρόγραμμα «Jobs for Youth», το πρώτο πρόγραμμα της Τράπεζας ειδικά αφιερωμένο στην στήριξη της απασχόλησης των νέων, το 2013. Λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις πολιτικές για την απασχόληση των νέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την επαγγελματική κατάρτιση, την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευόμενων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων  εργασίας σε μικρότερες επιχειρήσεις. 

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα