Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 6-02-2020, 13:04
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μετά την οικονομική επιτροπή, και το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων έδωσε το πράσινο φως για την ψηφιοποίηση αρχείου της Πολεοδομίας, όπως αναμενόταν.

Μετά από ενέργειες του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του αντιδημάρχου Γιάννη Λυκογιώργου υπήρξε η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών -της Διαχειριστικής Αρχής και του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής- ώστε να γίνει τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης που έχει ενταχθεί στο έργο του ΕΣΠΑ «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης».

Από την πράξη λοιπόν αφαιρείται το κομμάτι της διαχείρισης των θέσεων παρόδιας στάθμευσης και πλέον εντάσσεται η «διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα ψηφιοποιηθούν 51.000 φάκελοι οικοδομικών αδειών από το 1960 μέχρι και το 2000.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2