Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 3-10-2016, 18:03
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Οι υποψήφιοι για το νέο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Ηπείρου, στις εκλογές που θα γίνουν στις 16 Οκτωβρίου, είναι οι εξής:

Για τη θέση των πέντε τακτικών μελών του συμβουλίου, οι :

1.Γιαννάκης Γιώργος, δημοσιογράφος

2. Γκόντας Γιάννης, συνταξιούχος τραπεζικός

3. Ζωνίδης Κώστας, συνταξιούχος έμπορος

4. Κολιός Βασίλης, συνταξιούχος οικονομολόγος

5. Κυριάκης Σπύρος, επιχειρηματίας

6. Μπαράτσας Κώστας, έμπορος

7. Πανταζής Αλέξανδρος, οικονομολόγος

8. Παπαδογιάννης Χρήστος, πολιτικός μηχανικός

9. Τσιμπίκης Κώστας, οικονομολόγος

10. Χήτας Παύλος, ιδιωτικός υπάλληλος

Για την εκλογή των παραπάνω τακτικών μελών ο ψηφοφόρος, θέτει μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης.

Για τη θέση του ενός αιρετού υπευθύνου προσώπου, που όντως θα διευθύνει την τράπεζα, είναι οι οι :  

1. Νικολόπουλος Γιάννης, τραπεζικός

2. Τρομπούκης Χρήστος, τραπεζικός

3. Τσουκανέλης Βασίλης, τραπεζικός

Για την εκλογή της θέσης του υπευθύνου προσώπου, ο ψηφοφόρος, θέτει ένα σταυρό προτίμησης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε συνεταιριστική μερίδα αντιστοιχεί σε μία ψήφο, ότι μέλος που κατέχει άνω των είκοσι συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου και με εξουσιοδότηση, σε μέλος της Τράπεζας, οι οποίες διατίθενται στα καταστήματα της Τράπεζας, ή στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.epirusbank.com.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο χώρο του ξενοδοχείου Du Lac και οι οι εκλογές θα διεξαχθούν  στις 16 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή από ώρα 08.00 έως 19.00 στα Λιθαρίτσια, και για τους νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, στα κατά τόπους καταστήματα.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα