Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 15-12-2019, 18:10
ΗΠΕΙΡΟΣ

Στην  επικαιρότητα της Περί Ελευθερίας Σκέψης του Επικτήτου αναφέρθηκε ο  Προέδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη  συνεδρίου στην Πρέβεζα με θέμα «Επίκτητος και Ελευθερία».

Ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι «ανακαλώντας στην μνήμη μας, την  σκέψη του Επικτήτου Περί Ελευθερίας, μένουμε πιστοί στις αρχές και στις  αξίες της δημοκρατίας και του πολιτισμού μας, επέκεινα δε στις αρχές και  στις αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Πρόσθεσε επίση, ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος υπεράσπισης του ανθρώπου είναι «η υπεράσπιση της ελευθερίας του, στο πλαίσιο της  σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του πολιτισμού μας».

Καταλήγοντας, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι η επικαιρότητα των θέσεων  του Επικτήτου ως προς την έννοια και τα όρια της Ελευθερίας -  επικαιρότητα διαχρονική, η οποία ανταποκρίνεται στο παρόν αλλά  παραπέμπει και στο μέλλον- έγκειται, τουλάχιστον κατά βάση, στο ότι  εντός του πλαισίου της σύγχρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας η  Ελευθερία συνιστά πραγματική αντηρίδα του Ανθρωποκεντρικού της χαρακτήρα  και των Θεσμών της.

Πλην όμως, η εν προκειμένω Ελευθερία δεν νοείται άνευ ορίων, και δη  των ορίων εκείνων που καθιστούν εφικτή την απόλαυση της Ελευθερίας και  εκ μέρους των άλλων, οι οποίοι μετέχουν στο ίδιο κοινωνικό σύνολο που  διέπεται κανονιστικώς από την συγκεκριμένη Έννομη Τάξη.

«Προς την κατεύθυνση αυτή, την έννοια της ελευθερίας, πάντοτε εντός  του πλαισίου της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καθορίζουν αλλά και  οριοθετούν, μεταξύ άλλων, οι θεμελιώδεις συντεταγμένες του κράτους  δικαίου και της αρχής της νομιμότητας. Η διαφορά, σε σχέση με την κατά  τον Επίκτητο έννοια της ελευθερίας, έγκειται στο ότι εντός του πεδίου  της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ο περιορισμός της ελευθερίας  θεωρείται μεν αυτονόητος, πλην όμως δεν εναπόκειται στην βούληση του  φορέα της, αλλά θεσμοθετείται από την ίδια την έννομη τάξη, δοθέντος ότι κατά τα δεδομένα του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας οι  κανόνες δικαίου διέπουν, δεσμευτικώς, όχι μόνο το Δημόσιο αλλά όλα τα  μέλη -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- του οικείου κοινωνικού συνόλου», πρόσθεσε.

Παρατήρησε ακόμη ότι η ελευθερία, ως μέσο υπεράσπισης της αξίας του ανθρώπου «διασφαλίζει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του  ανθρώπου, ενώ η Δικαιοσύνη, λειτουργεί ως μέσο υπεράσπισής του εναντίον κάθε μορφής αυθαιρεσίας».

«Όπως είναι ευνόητο, ελευθερία και δικαιοσύνη πρέπει να συνυπάρχουν  και να συλλειτουργούν, προκειμένου το όλο οικοδόμημα της  Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας να διατηρεί τη θεσμική και πολιτική του  «στατικότητα». Διότι η ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη οδηγεί σ’ ένα είδος  'τυραννίας', ενώ η δικαιοσύνη χωρίς ελευθερία καταλήγει να είναι ένα  είδος 'δεσμωτηρίου'» σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος.

Αναφερόμενος τέλος στο θέμα του συνεδρίου, ο κ. Παυλόπουλος έκανε  λόγο για τα «πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του, τόσο ως προς την εξέλιξη της στωϊκής διλοσοφίας, όσο και ως προς την μετ΄αυτόν εξέλιξη της  Φιλοσοφικής Σκέψης γενικότερα, με αφετηρία την περί Ελευθερίας σκέψη του  Επικτήτου, αλλά και για το γεγονός ότι οργανώνεται, για πρώτη φορά,  στην Νικόπολη, στον χώρο όπου ο Επίκτητος ίδρυσε την Σχολή του μετά την  φυγή του από την Ρώμη».

Ευχήθηκε επίσης, το συνέδριο να καταστεί ένα είδος θεσμού, με την  έννοια της επανάληψής του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στον ίδιο  πάντα χώρο, έτσι ώστε η Νικόπολη να καταστεί το επίκεντρο του διεθνούς  διαλογισμού σε ό,τι αφορά την φιλοσοφική σκέψη του Επικτήτου.

Πηγή: ΑΠΕ/Δήμητρα Κατσιμεντέ

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα