δεη πισω tc1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Παρατηρήσεις και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου

Εικόνα του άρθρου Παρατηρήσεις και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12/05/2023, 23:47
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιδιαίτερα δραστήριο εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Ηπείρου.

Μετά τη χτεσινή ανακοίνωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων, το ΤΕΕ δημοσιοποιεί τις παρατηρήσεις του επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τις περιοχές Natura, και δη για τη λίμνη Παμβώτιδα. Παρατηρήσεις που έχει αποστείλει και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

Και το Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει ασάφειες και ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο εφαρμογής της οριοθέτησης των ζωνών και τη μη συμπερίληψη στη μελέτη των περιοχών των Μαστοροχωρίων και του Γράμμου, υπερκείμενων σχεδιασμών όπως είναι το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Ηπείρου, και των οριστικών δεδομένων για τους δασικούς χάρτες.

Όσον αφορά τη ζώνη προστασίας της λίμνης Παμβώτιδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο ξεκινάει με την παρατήρηση ότι το Μιτσικέλι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη ζώνη του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας και όχι στο εθνικό πάρκο Βόρειας Πίνδου.

Πολλές από τις παρατηρήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου συμπίπτουν εν μέρει με αυτές που κατατέθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

Επισημαίνεται για παράδειγμα η μη πρόβλεψη για τη χωροθέτηση μονάδων παραγωγής βιοαερίου στις υφιστάμενες κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η μη τεκμηρίωση της απαγόρευσης της επέκτασης των υπαρχουσών μονάδων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου υπενθυμίζει και την πάγια θέση του ότι η στάθμη της λίμνης ορίζεται στο ύψος της στάθμης του υπερχειλιστή (469,54μ.) με βάση το οποίο θα πρέπει να υλοποιούνται οι εργασίες καθαρισμού της λίμνης, και υπογραμμίζει τη μη οριοθέτηση της χερσαίας περιοχής σε σχέση με την περιοχή των καλαμιώνων.

Όσον αφορά το σχέδιο διαχείρισης όπου προτείνονται διάφορα μέτρα (αποκατάσταση υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, επαναδημιουργία τμήματος της λίμνης Λαψίστας κ.λπ.), αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει προτεραιοποίηση των μέτρων και αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών ως προς την αναγκαιότητα επικαιροποίησής τους.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3