Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 27-07-2018, 17:44
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Άρχισε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».


Ο κ. Γαβρόγλου ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ένταξη προσωπικού και φοιτητών στη νέα κατάσταση: Τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ εντάσσονται στο πανεπιστήμιο σε προσωποπαγείς θέσεις, οι επίκουροι και αναπληρωτές γίνονται αυτόματα επίκουροι και αναπληρωτές του πανεπιστημίου και οι καθηγητές α’ βαθμίδας εντάσσονται στα τμήματα σε προσωποπαγείς θέσεις και με αίτησή τους κρίνονται από μια επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος.


Οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε ΤΕΙ ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών και μετά δηλώνουν αν θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ ή πανεπιστημίου σύμφωνα με τους όρους που θα θέσει το κάθε τμήμα.

Επίσης πρόσθεσε ότι  το ενιαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα αποκτάει «ένα πλέγμα λειτουργιών της ανώτατης εκπαίδευσης στενά συνδεδεμένο με τις αναπτυξιακές ανάγκες, πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της Ηπείρου». 

Όλα τα νέα τμήματα θα λειτουργήσουν στο ενιαίο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το 2019 κι μετά, όπως τόνισε ο κ. Γαβρόγλου, ο οποιος πρόσθεσε ότι οι σύγκλητοι θα πρέπει να έχουν «μια διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν αν θα αρχίσουν τη λειτουργία το 2019 ή το 2020, αλλά δεν μπορούν να αποφασίσουν να αρχίσει η λειτουργία τους την επόμενη 5ετία ή 10ετία».

Τόνισε ακόμη ότι θα δεσμευτεί το υπουργείο για συγκεκριμένο αριθμό διδακτικού προσωπικού.

Ο κ. Γαβρόγλου είπε ακόμα ότι «συνέργειες δεν σημαίνει ενσωματώσεις, συνέργειες δεν σημαίνει αυτόματες πανεπιστημιοποιήσεις», αλλάκαι για συναίνεση στις επιτροπές που συγκρότησαν τις προτάσεις και συζήτησαν την «ομογενοποίηση».

Η υφυπουργός Μερόπη Τζούφη στην τοποθέτησή της, υπεραμύνθηκε της διαδικασίας διαλόγου για τη συγκρότηση των νέων ιδρυμάτων και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι «με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, η δυνατότητα της εξέλιξής του είναι περισσότερο ευοίωνη» και ότι η αναβάθμιση του ιδρύματος θα έχει «έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις, κοινωνικές και πολιτισμικές, στην ευρύτερη περιοχή, καθώς το συγκεκριμένο ίδρυμα διαχρονικά αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί, μια σοβαρή επένδυση για την τοπική κοινωνία».

Τέλος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος είπε μεταξύ άλλων ότι «η δημιουργία δύο πολύ ισχυρών ιδρυμάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παραπέρα επιστημονική βελτίωση των ιδρυμάτων αυτών, τη διεθνοποίησή τους αλλά και την αξία της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες με στόχο πολλαπλασιαστικό όφελος για τις ίδιες». Έφερε σε αντιπαράθεση τον τρόπο με τον οποίο συγκροτουνται τα τμήματα, με το νομοσχέδιο «Αθηνά» που το κατηγόρησε ως αυταρχικό» και αναφέρθηκε επίσης σε προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις διαθεσιμων ποσών για την ανώτατη εκπαίδευση.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus