πλαισιο πισω tc1
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Όποιος θέλει αίθουσα ή γυμναστήριο σχολείου, να σπεύσει

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/09/2016, 23:31
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών  ενημερώνει τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία της πόλης ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων χρήσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, των σχολικών γυμναστηρίων και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων των γυμνασίων και λυκείων προς τις διευθύνσεις των σχολείων αυτών, ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του δήμου Ιωαννιτών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αίτηση, καταστατικό φορέα με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων, απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου  στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή που δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο. Για ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ χρειάζεται έγκριση του ΔΣ του αρμόδιου φορέα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back