dodoni back
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Όλα του ΕΣΠΑ δύσκολα…

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12/04/2018, 17:51
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μια σειρά από προβλήματα στην υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς καταθέτει σε ανακοίνωσή της η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, μετά από σύσκεψη που είχε με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου. Ως υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή υποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την κεντρική διοίκηση.

Αρκετές από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, όπως αυτές «χαρτογραφούνται», συντελούν ακόμα και στην καθυστέρηση των ιδιωτικών επενδύσεων και της προώθησης της απασχόλησης, αλλά και σημαντικών υποδομών, όπως στον τομέα της υγείας.

«Είναι αδιανόητο ότι με αποκλειστική ευθύνη της κεντρικής διοίκησης και ενώ βρισκόμαστε στο 5ο έτος εξέλιξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, να διαπιστώνονται ακόμη καθυστερήσεις και σε δράσεις που αφορούν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα» τονίζει σε γραπτή της δήλωση η κ. Καλογιάννη. Στη σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται επίσης ότι η Περιφέρεια Ηπείρου εντείνει τις πιέσεις της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων για την επίσπευση των αποφάσεων που απαιτούνται.

Τα κυριότερα προβλήματα, όπως αυτά καταγράφονται από την περιφερειακή αρχή, είναι:

-Καθυστέρηση στη σύνταξη, στην έγκριση και στην δημοσίευση των προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων, λόγω της μη ύπαρξης για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι τα τέλη του 2017) πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, αλλά και της διαδικασίας που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη των υποσυστημάτων της κάθε πρόσκλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση αυτών αλλά και η έγκριση και παρακολούθηση των προτάσεων.

-Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αφού για την υλοποίηση των δράσεων ΤΠΕ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. «Από τότε και μέχρι σήμερα η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για την έκδοση προσκλήσεων είναι ιδιαίτερη δύσκολη» αναφέρεται

-Καθυστέρηση στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και μη ολοκλήρωση, μέχρι σήμερα, των διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Ταμείου και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις.

-Καθυστέρηση στη χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα παιδείας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας.

-Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης γης, δεδομένου ότι οι απαλλοτριώσεις ορίζονταν στο Ν.4314/2014 και στον Ν.4412/2016 ως προπαρασκευαστικές ενέργειες που έπρεπε να ολοκληρωθούν πλήρως για να προχωρήσει η δημοπράτηση των υποέργων. Η πρόβλεψη καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4447/2016 τον Δεκέμβριο του 2016 με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης έργου.

-Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση προμηθειών. Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάληψης νομικών δεσμεύσεων κυρίως σε υποέργα εξοπλισμού λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες.

-Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας, καθώς μόλις τον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδικασία απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων.

-Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο Φορέας που θα υλοποιήσει τις δράσεις ως Ενδιάμεσος Φορέας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

-Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης/επιμόρφωσης, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής από το αρμόδιο υπουργείο.

Τέλος, η Περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει ότι υπάρχει και καθυστέρηση στις διαδικασίες για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από τον Νοέμβριο του 2016, όταν και έγινε η έγκριση των έργων από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης, μόλις στις αρχές Απριλίου του 2018 υπογράφηκαν οι συμβάσεις μεταξύ των «επικεφαλής» εταίρων και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Στη λίστα των εγκεκριμένων έργων, περιλαμβάνονται δύο σημαντικά ηπειρώτικα έργα: η μονάδα κομποστοποίησης στην Άρτα και τα καταδυτικά πάρκα Πρέβεζας και Θεσπρωτία.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3