Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 30-11-2016, 18:23
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ένα μουσείο που ξεκίνησε από το πάθος ενός ιδιώτη για τη λαογραφία και την πολιτιστική κληρονομιά του Ζαγορίου, του Αγάπιου Τόλη, και που κατέληξε το μισό να ανήκει σήμερα στην Περιφέρεια Ηπείρου (με την πάροδο των χρόνων και τη γενναία χρηματοδότηση εκ μέρους της).

Επί χρόνια το Μουσείο Αγάπιου Τόλη στους Κήπους Ζαγορίου παραμένει κλειστό. Μια προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και τον δήμο Ζαγορίου δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να το επισκεφθούν. Η σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης και ο δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου είναι διετής. Ωστόσο, υπάρχει η υποσημείωση περί επέκτασης της διάρκειάς της εφόσον απαιτηθεί.

Με τη συμφωνία αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου για τα δύο χρόνια θα διαθέσει στον Δήμο 20.000 ευρώ για τη λειτουργία του μουσείου. Κάθε χρόνο, δηλαδή, ο δήμος Ζαγορίου με 10.000 ευρώ θα πρέπει να καλύπτει δαπάνες για την ταξινόμηση των εκθεμάτων και τη λειτουργική δημιουργία χώρου επισκεψιμότητας του μουσείου με τα εκθέματα, δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας αλλά και δαπάνες αμοιβής υπαλλήλου που θα δουλεύσει στο μουσείο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολικός διάδοχος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, είναι συνιδιοκτήτρια του μουσείου που ανεγέρθηκε με δαπάνες της και έξοδα της σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Αγάπιου Τόλη.

Ο ίδιος είχε μεταβιβάσει στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, με σκοπό να λειτουργήσει λαογραφικό μουσείο με την ιδιωτική, λαογραφικού περιεχομένου, συλλογή του. Στην συνέχεια,  ο δωρητής και συλλέκτης προχώρησε σε ενέργειες για σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία « Λαογραφικό Μουσείο Αγάπιου Τόλη», εισφέροντας στο ίδιο το ίδρυμα όλα τα σχετικά δικαιώματά του επί του ήδη ανεγερθέντος μουσείου και με υποχρέωση της δωρεοδόχου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων να μεταβιβάσει στο ίδρυμα που θα συστηνόταν, το εξ αδιαιρέτου ποσοστό  της.

Ωστόσο, επί πέντε  χρόνια εκκρεμεί η ολοκλήρωση της σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος. Ο αείμνηστος Αγάπιος Τόλης είχε κινήσει το 2011 τη διαδικασία για την σύσταση του ιδρύματος. Προέκυψαν όμως νομικά και άλλα προβλήματα τα οποία ακόμη δεν επιλύθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Ζαγορίου, το υπουργείο Οικονομικών  δια του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων δεν έχει προχωρήσει τη διαδικασία  έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση σύστασης του ιδρύματος, παρότι η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αποστείλει όλα τα σχετικά στοιχεία.  Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι «αναμένεται η ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, κατόπιν αίτησης του έχοντος έννομο συμφέρον, επί του κύρους ιδιόχειρης διαθήκης του διαθέτη και μέχρι να συμβεί αυτό το μουσείο θα ανοίξει με τη συνεργασία Περιφέρειας και δήμου Ζαγορίου».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus