πλαισιο πισω tc1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Άφησε εκτός επενδυτικής βαθμίδας την Ελλάδα

Εικόνα του άρθρου Moody’s: Άφησε εκτός επενδυτικής βαθμίδας την Ελλάδα
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/03/2024, 11:17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε μη επενδυτική βαθμίδα, στην κατηγορία Ba1, ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις προοπτικές της οικονομίας

Η Moody's στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία περιλαμβάνουν το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Επιπλέον, δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας τομέων όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, η οικονομία είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς και περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα μέσω της διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης θα χρειαστούν χρόνο.

Η Moody's προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4% το 2024 και 2,3% το 2025, με στήριξη από την εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού θα επιβραδυνθεί σε περίπου 2%.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης το Ba1 της Ελλάδας και οι σταθερές προοπτικές (outlook) υποστηρίζονται από ένα σταθερό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ορατές βελτιώσεις των θεσμών και της διακυβέρνησης, σε ισχυρότερες επενδύσεις και σε έναν υγιέστερο τραπεζικό τομέα.  

Όμως υπάρχουν ζητήματα, σημειώνει, καθώς, παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλός, αν και η ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους όπως επίσης και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τον μετριασμό του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. 

Επιπροσθέτως, η ελληνική οικονομία έχει αντέξει στην ενεργειακή κρίση, με τον οίκο αξιολόγησης να θεωρεί πως οι ευρωπαϊκοί πόροι (π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης) αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και μαζί με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων θα συμβάλλουν στην άνοδο της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις από τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία.

Οικονομική ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας επιβραδύνθηκε στο 2% το 2023 από 5,6% το 2022, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός και η νομισματική σύσφιξη επιβάρυναν την αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Τα έσοδα από τον τουρισμό, ωστόσο, έφτασαν σε νέο ρεκόρ.

Η Moody's προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4% το 2024 και 2,3% το 2025, με στήριξη από την εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές, ενώ ο ρυθμός του πληθωρισμού θα επιβραδυνθεί σε περίπου 2%. Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας και οι ισχυρότερες εξαγωγές υπηρεσιών (τουρισμός) έχουν συμβάλλει στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 6,4% του ΑΕΠ το 2023, από έλλειμμα 10,3% το 2022.

Έλλειμμα

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας βελτιώθηκε σε λιγότερο από 1% του ΑΕΠ το 2023 από 2,4% το 2022, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Moody's. Τα στοιχεία με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα δείχνουν ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 4,9% που ξεπερνά την αύξηση των δαπανών κατά μόλις 0,9%.

Η Moody's αναμένει ότι τα ελλείμματα θα σταθεροποιηθούν στο 0,9% του ΑΕΠ το 2024-25 και τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διαμορφωθούν γύρω στο 2% του ΑΕΠ. Ο δείκτης χρέους της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί στο 161% του ΑΕΠ στο τέλος του 2023 από 172,6% το 2022 και η Moody's προβλέπει περαιτέρω μείωση στο 148% στο τέλος του 2025.

Το χρέος

Η αναδιάρθρωση του χρέους το 2012 εξακολουθεί να επιβαρύνει την αξιολόγηση. Η δημοσιονομική ευρωστία «ba2» βασίζεται στην πολύ υψηλή αλλά ταχέως μειούμενη επιβάρυνση του χρέους της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από μια ευνοϊκή διάρθρωση του χρέους με χαμηλά επιτόκια και μεγάλη περίοδο ωρίμανσης. 

Η ευαισθησία στον κίνδυνο εκδήλωσης γεγονότων στην κατηγορία «ba», εξακολουθεί να οφείλεται στους κινδύνους που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα, παρά τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Οι σταθερές προοπτικές εξισορροπούν τις βαθιές διαρθρωτικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν ισχυρότερες πιστωτικές μετρήσεις από ό,τι αναμένει επί του παρόντος η Moody's έναντι των διαρθρωτικών προκλήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας περισσότερο από ό,τι υποτίθεται επί του παρόντος.

Η συναίνεση γύρω από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών εργασίας και προϊόντων της Ελλάδας και επιτυγχάνουν δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από Ημερησία, Euronews


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back