ΓΙΑΝΝΕΝΑ

«Ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός» προϋπολογισμός

Εικόνα του άρθρου «Ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός» προϋπολογισμός
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/01/2023, 20:51
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2023 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Μετά την έγκριση από την Οικονομική, ο προϋπολογισμός θα αποσταλεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και στη συνέχεια θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα, ο προϋπολογισμός «είναι ισοσκελισμένος και αποτυπώνει ρεαλιστικά τις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου κατά το νέο έτος». Βέβαια, δεν υπάρχει προϋπολογισμός που να μην είναι ισοσκελισμένος, όπως δεν υπάρχει και προϋπολογισμός που να μη χαρακτηρίζεται «ρεαλιστικός».

«Ο προϋπολογισμός 2023 φτάνει στο ύψος των 191.211.000,00€, όταν το 2022 ήταν 157.168.000,00€, καθώς περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Στον προϋπολογισμό έχουν ληφθεί υπόψη το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2024, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2023 και τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023, τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες (πολυετείς δαπάνες) και τα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Βάββας υπογράμμισε πως ο Δήμος συνεχίζει να χρηματοδοτεί με δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους.

Συνοπτικά, «στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2023 έχουν εγγραφεί  ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 20.530.884,00€, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.027.425,00€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) και στην ομάδα Β.2, στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών, το ποσό των 850.000,00€» επισημαίνεται.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3