ΗΠΕΙΡΟΣ

«Έξυπνες πόλεις» με 3,2 εκατ. ευρώ

Εικόνα του άρθρου «Έξυπνες πόλεις» με 3,2 εκατ. ευρώ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 09/10/2019, 16:41
ΗΠΕΙΡΟΣ

Υπογράφηκαν από τον περιφερειάρχη Ηπείρου οι αποφάσεις ένταξης των προτάσεων έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.».

Μετά από συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,30€ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.157.363,30€.

Οι ενταχθείσες προτάσεις είναι:

1.Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Φιλιατών – Δήμος Φιλιατών – συνολικός προϋπολογισμός 132.413,40 ευρώ

2. Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου – Δήμος Πωγωνίου - συνολικός προϋπολογισμός 158.893,60 ευρώ

3. Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά – Δήμος Νικ. Σκουφά - συνολικός προϋπολογισμός 187.118,48 ευρώ

4. Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας – Δήμος Ζίτσας - συνολικός προϋπολογισμός 220.310,80 ευρώ

5. Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας – Επιμελητήριο Θεσπρωτίας - συνολικός προϋπολογισμός 187.240,00 ευρώ

6. Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας – Δήμος Ηγουμενίτσας - συνολικός προϋπολογισμός 189.472,00 ευρώ

7. Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης – Επιμελητήριο Πρεβέζης - συνολικός προϋπολογισμός 227.738,00 ευρώ

8. Εφαρμογές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου – Δήμος Ζαγορίου -  164.984,48 ευρώ

9. Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ – Δήμος Κόνιτσας - συνολικός προϋπολογισμός 154.739,60 ευρώ

10. Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας – Δήμος Πρέβεζας - συνολικός προϋπολογισμός 202.120,00 ευρώ

11. Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας – Επιμελητήριο Άρτας - 198.490,00

12. Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης – Δήμος Δωδώνης - συνολικός προϋπολογισμός 150.000,00 ευρώ

13. Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας – ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας - συνολικός προϋπολογισμός 310.000,00 ευρώ

14. Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο – Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - συνολικός προϋπολογισμός 204.835,00

15. Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Άρτας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό – Δήμος Αρταίων - συνολικός προϋπολογισμός 207.160,94 ευρώ

16. Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Επιμελητήριο Ιωαννίνων - συνολικός προϋπολογισμός 172.140,00 ευρώ

17. Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. - Δ. Πάργας – συνολικός προϋπολογισμός 182.280,00 ευρώ

Για τον Δήμο Ιωαννιτών, η σχετική απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» είχε υπογραφεί τον Απρίλιο. Πρόκειται για μια πράξη, με προϋπολογισμό 475.312,84 ευρώ, που αφορά την υλοποίηση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης με δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες (αποκομιδή των απορριμμάτων, περιβαλλοντικά δεδομένα, θέσεις παρόδιας στάθμευσης, δημόσιος ηλεκτροφωτισμός, κατανάλωση ρεύματος σε δημόσια κτίρια, δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος και τουριστική προβολή).

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back