Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 18-01-2017, 08:47
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μειωμένη κατά 1,5% είναι η συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, για το 2014, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν πτωτική τάση στο ΑΕΠ γενικότερα, ακριβώς στη χρονική μέση της (μέχρι τώρα) κρίσης.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η Ήπειρος δεν είναι η «φτωχότερη περιοχή της Ελλάδας», όντας μεν χαμηλά, αλλά ακόμα πάνω από το Βόρειο Αιγαίο. Πανελλαδικά, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 1,9% σε όλη τη χώρα, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Περιφέρειες
2013*
2014*
Μεταβολή
%
ΕΛΛΑΔΑ
160237
157187
-1,9%
Αττική
77737
75971
-2,3%
Βόρειο Αιγαίο
2282

2261

-0,9%
Νότιο Αιγαίο
5307

5294

-0,2%
Κρήτη
7597

7679

1,1%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
6213

6098

-1,9%
Κεντρική Μακεδονία
21440
20964
-2,2%
Δυτική Μακεδονία
3901

3831

-1,8%
Ήπειρος
3538

3487

-1,5%
Θεσσαλία
8040

7953

-1,1%
Ιόνια Νησιά
2720

2716

-0,2%
Δυτική Ελλάδα
7339

7288

-0,7%
Στερεά Ελλάδα
7162

6866

-4,1%
Πελοπόννησος
6960

6779

-2,6%


Το δε κατά κεφαλή περιφερειακό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, έπεσε επίσης κατά 0,5% στην Ήπειρο και κατά 0,8% πανελλαδικά. Ούτε εδώ η Ήπειρος είναι η φτωχότερη, καθώς τα 11.606 ευρώ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένουν υψηλότερα από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.


Περιφέρειες
2013*
2014*
Μεταβολή %
ΕΛΛΑΔΑ
16475
16336

-0,8%

Αττική
22540
22377

-0,7%

Βόρειο Αιγαίο
12927
12919

-0,1%

Νότιο Αιγαίο
17874
17899

0,1%

Κρήτη
13584
13773

1,4%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
11498
11366

-1,2%

Κεντρική Μακεδονία
12669
12500

-1,3%

Δυτική Μακεδονία
15707
15624

-0,5%

Ήπειρος
11662
11606

-0,5%

Θεσσαλία
12256
12237

-0,1%

Ιόνια Νησιά
14746
14826

0,5%

Δυτική Ελλάδα
12166
12214

0,4%

Στερεά Ελλάδα
14428
13917

-3,5%

Πελοπόννησος
13390
13134

-1,9%


Τέλος, ο τομέας που παράγει τημεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην Ήπειρο, είναι η δημόσια διοίκηση-άμυνα-εκπαίδευση-υγεία. Κοινός, ένα μεγάλο κομμάτι του δημόσιου τομέα…

Πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι το 2014 καταγράφεται η μικρότερη κάμψη, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2012 και 2013. Το ΑΕΠ στην Ήπειρο ωστόσο, έχει χάσει μέσα σε μια τριετία (2011-2014) περίπου το 17%: από τα 14.089 ευρώ το 2010, βρίσκεται στα 11.606 ευρώ το 2014.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa