Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 21-09-2016, 13:08
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έδωσε σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, το σχέδιο νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων», καλώντας τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

H διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ.

Το σχέδιο προβλέπει την ίδρυση επιχειρήσεων ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (E-ΥΜΣ).

Η ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης αφορά μόνο στις περιπτώσεις εταιρειών για τη σύσταση των οποίων δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου.

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης οι ενδιαφερόμενοι για την ίδρυση εταιρείας:

α) Θα αυθεντικοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID), η οποία στην Ελλάδα παρέχεται μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ή και άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου, εφόσον παρέχουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID)], ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.

β) Θα χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω Υπηρεσία να προσπελάσει τα στοιχεία τους που βρίσκονται σε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, χωρίς την οποία η ηλεκτρονική σύσταση σταματά.

γ) Μετά, υποβάλλουν τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της Εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ..

δ) Ανακατευθύνονται, μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο, στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS προκειμένου να καταχωρίσουν σε αυτό τον Α.Φ.Μ., τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία.

ε) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμής, όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Το σχέδιο νόμου θα το βρείτε εδώ: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7758.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus