ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

POS: Ένας οδηγός ερωταπαντήσεων

Εικόνα του άρθρου POS: Ένας οδηγός ερωταπαντήσεων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 12/10/2023, 12:59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η χαρτογράφηση όλων των POS της αγοράς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έως την Τρίτη, 10 Οκτωβρίου, στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) είχαν γίνει 1,2 εκατομμύρια εγγραφές, χωρίς να σημαίνει και ισάριθμα «μηχανάκια» στην αγορά, καθώς ορισμένα εξ αυτών μπορεί να συνδέονται με περισσότερους από έναν παρόχους. 

Αφού γίνει και το «πάντρεμα» παρόχων υπηρεσιών πληρωμών-παρόχων μέσων πληρωμών και τελικών χρηστών, το Μητρώο POS θα είναι έτοιμο, ανοίγοντας τον δρόμο για διασταυρώσεις εξπρές από το γραφείο των ελεγκτών.

Η ολοκλήρωση του Μητρώου για τα POS και η υποχρεωτική διασύνδεσή των POS με τις ταμειακές μηχανές, τους πρώτους μήνες του 2024, αναμένεται να συμβάλλει δραστικά στον περιορισμό των κρουσμάτων φοροδιαφυγής με τη μη έκδοση ή την έκδοση «μαϊμού» αποδείξεων.

Χθες η ΑΑΔΕ δημοσίευσε ένα νέο αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων.

1. Πού μπορώ να δω τα στοιχεία που αφορούν στα POS της επιχείρησής μου;

Μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδρομή «myAADE Μητρώο & Επικοινωνία ► Στοιχεία Επιχείρησης 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)», ώστε να ενημερώνεστε για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τους Παρόχους και αφορούν στα POS της επιχείρησής σας (Απαιτούνται κωδικοί TAXISnet).

2. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση του Μητρώου POS;

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία ► Στοιχεία Επιχείρησης 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)) προσφέρεται η λειτουργία πληροφόρησης για τα στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) που χρησιμοποιείτε, σύμφωνα με ό,τι έχει δηλωθεί από τους Παρόχους μέχρι την 5η του τρέχοντος μήνα, και αφορά στην εικόνα των POS της επιχείρησής σας, για τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για μεταβολές μόνο εφόσον αυτές είτε δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, είτε απαιτείται επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

3. Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων για τις επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις μεταβολές είναι από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

4. Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) / Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs);

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) γίνεται ανά δεκαήμερο και λαμβάνει χώρα:

  • Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
  • Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20η ημέρα του ιδίου μήνα.
  • Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

5. Ποιες είναι, αναλυτικά, οι υποχρεώσεις μου ως επιχείρηση (Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών);

Από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, και εφόσον υπήρξαν μεταβολές κατά τον προηγούμενο μήνα, να ελέγχουν την εικόνα της επιχείρησής τους στο Μητρώο και εφόσον οι μεταβολές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες επικαιροποίησης της εικόνας των εμφανιζόμενων στοιχείων.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, για την εξασφάλιση της ορθής απεικόνισης των τερματικών EFT/POS που χρησιμοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση, συστήνεται να προηγείται συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους Παρόχους αυτής.

Δεν θα απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς των επιχειρήσεων, εφόσον τα στοιχεία που εμφανίζονται αποτυπώνουν την ορθή εικόνα.

6. Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να ελέγξουν την εικόνα τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers/NSPs), σχετικά με τα διαθέσιμα EFT/POS της επιχείρησής τους, στη ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία ► Στοιχεία Επιχείρησης 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS));

Σύμφωνα με την Α.1137/2023, η υποχρέωση αφορά όλες τις οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος, ανεξάρτητα το είδος των συναλλαγών (Χονδρική/Λιανική), καθώς και το τρόπο έκδοσης των παραστατικών.

Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιοδήποτε Μέσο Πληρωμών, που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα, έχουν

υποχρέωση είτε να προσθέσουν είτε να τροποποιήσουν, ενώ σε περίπτωση που συμφωνούν, νοείται ότι αποδέχονται τα δεδομένα.

7. Στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» της επιχείρησης μου, δεν εμφανίζονται όλα τα POS που διαθέτω (ή δεν εμφανίζεται κανένα). Ποιες οι ενέργειές μου;

Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενημερώσεις από την πλευρά των Παρόχων, για κάθε μήνα, εμφανίζονται στα στοιχεία επιχείρησης μετά την παρέλευση της 5ης ημέρας του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να εξετάζετε εάν όντως θα έπρεπε – σύμφωνα με τα παραπάνω – να εμφανίζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα σχετικά στοιχεία. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσετε την ορθή εικόνα του προηγούμενου μήνα μετά την 5η ημέρα του επομένου. Εάν η εικόνα των POS που εμφανίζεται δεν

ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα στοιχεία, έχετε τη δυνατότητα από την 11η έως το τέλος του τρέχοντος μήνα να προχωρήσετε σε δήλωση [Νέα Καταχώρηση].

8. Στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» της επιχείρησής μου, εμφανίζονται κάποια POS που δεν διαθέτω. Ποιες οι ενέργειές μου;

Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενημερώσεις από την πλευρά των Παρόχων, για κάθε μήνα, εμφανίζονται στα στοιχεία επιχείρησης μετά την παρέλευση της 5ης ημέρας του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να εξετάζετε εάν όντως θα έπρεπε – σύμφωνα με τα παραπάνω – να εμφανίζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα σχετικά στοιχεία. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσετε την ορθή εικόνα του μήνα μετά την 5η ημέρα του επόμενου. Εάν η εικόνα των POS που εμφανίζεται δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα στοιχεία, έχετε τη δυνατότητα από την 11η έως το τέλος του τρέχοντος μήνα να προχωρήσετε σε δήλωση [Απόρριψη].

9. Στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» της επιχείρησής μου, εμφανίζονται POS με λάθος στοιχεία/λεπτομέρειες. Ποιες οι ενέργειές μου;

Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενημερώσεις από την πλευρά των Παρόχων, για κάθε μήνα, εμφανίζονται στα στοιχεία επιχείρησης μετά την παρέλευση της 5ης ημέρας του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να εξετάζετε εάν όντως θα έπρεπε – σύμφωνα με τα παραπάνω- να εμφανίζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα σχετικά στοιχεία. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσετε την ορθή εικόνα του μήνα μετά την 5η ημέρα του επόμενου. Εάν η εικόνα των POS που εμφανίζεται δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα στοιχεία, έχετε τη δυνατότητα από την 11η έως το τέλος του τρέχοντος μήνα να προχωρήσετε σε δήλωση [Μερική Αποδοχή] και ταυτόχρονα να υποδείξετε τις κατάλληλες διορθώσεις των δηλωθέντων, από τους Παρόχους, στοιχείων.

10. Κάθε πότε θα πρέπει, ως επιχείρηση, να ελέγχω τα στοιχεία του Μητρώου POS, για τυχόν αλλαγές από την πλευρά των Παρόχων;

Μετά την παρέλευση της 5ης ημέρας έκαστου μήνα θα μπορείτε να αναζητήσετε την ορθή εικόνα του προηγούμενου μήνα. Εάν η εικόνα των POS που εμφανίζεται δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα στοιχεία, έχετε τη δυνατότητα από την 11η έως την τελευταία ημέρα του μήνα να προχωρήσετε στις αντίστοιχες δηλώσεις [Νέας Καταχώρησης], [Απόρριψης] ή [Μερικής Αποδοχής].

11. Είμαι επιχείρηση (Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών). Πού απευθύνομαι για θέματα που αφορούν στο Μητρώο POS;

Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα που αφορούν στο Μητρώο POS:

  • Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο: 213 1621000
  • Από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ακολουθείτε τη διαδρομή «myAADE ► Μητρώο & Επικοινωνία Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ ► Θεματική Κατηγορία – Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)».

12. Είμαι Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) / Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSPs). Πού απευθύνομαι για τεχνικά θέματα που αφορούν στο Μητρώο POS;

Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email: posregistry.support@aade.gr, σημειώνοντας ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο.

13. Τι χρειάζεται να κάνω, ως επιχείρηση, εάν συμφωνώ με όλα τα στοιχεία που βλέπω;

Δε χρειάζεται κάποια ενέργεια από την πλευρά σας. Η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών (επιχειρήσεων) εντός των προθεσμιών, νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν από μέρους των Παρόχων.

14. Είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω POS που έχω προμηθευτεί από Πάροχο του εξωτερικού;

Κάθε ενεργό μέσο πληρωμών (EFT/POS) που διαθέτει μια επιχείρηση με παρουσία στην Ελλάδα, θα πρέπει να δηλωθεί στο Μητρώο POS ανεξαρτήτως του συνεργαζόμενου παρόχου. Για τις εν λόγω επιχειρήσεις ισχύουν ακριβώς οι ίδιες υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στις ερωτήσεις 2,3 & 5.

Για την εξασφάλιση της άμεσης και ορθής απεικόνισης των τερματικών EFT/POS κάθε επιχείρησης, συστήνεται να προηγείται συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους Παρόχους του εξωτερικού.

15. Μπορώ να προσθέσω χειροκίνητα κάποιο POS που έχω προμηθευτεί και δεν εμφανίζεται στη διαδρομή «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» της επιχείρησής μου;

Έπειτα από την παρέλευση της 5ης ημέρας κάθε μήνα, και για την εξασφάλιση πως η εικόνα του Μητρώου POS αντιστοιχεί στην πιο πρόσφατη με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις από την πλευρά των Παρόχων, κι αν συνεχίζετε να μη βλέπετε κάποιο από τα POS της επιχείρησής σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στη σχετική προσθήκη από την 11η έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

16. Είμαι επιχείρηση. Χρειάζομαι ειδικούς κωδικούς;

Δεν χρειάζεστε Ειδικούς Κωδικούς. Η χρήση Ειδικών Κωδικών κρίνεται απαραίτητη μόνο για τους Παρόχους.

17. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής επιχείρησης και δεν μπορώ να δω τα στοιχεία αυτής. Γιατί;

Οι λειτουργίες της ενότητας «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» είναι διαθέσιμες αποκλειστικά με τη χρήση των Κωδικών TAXISnet της επιχείρησης.

18. Είμαι επιχείρηση. Τι γίνεται στην περίπτωση που από την 11η του μηνός και μετά δεν έχουν ανανεωθεί τα στοιχεία που αφορούν στα POS της επιχείρησής μου, από τους συνεργαζόμενους ACQuirers και NPSs;

Θα πρέπει να προχωρήσετε στη σχετική διαδικασία Αποδοχής/Μερικής Αποδοχής/Απόρριψης ή Καταγραφής των δηλωμένων (ή μη δηλωμένων) EFT/POS της επιχείρησής σας, (δείτε επίσης τις ερωτήσεις 2 έως 9).

19. Είμαι επιχείρηση. Δεν μπορώ να διαγράψω ένα εμφανιζόμενο POS από το Μητρώο POS της επιχείρησής μου. Πού μπορεί να οφείλεται;

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να περιμένετε την παρέλευση της 5ης ημέρας εκάστου επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν, ώστε να εξασφαλίζεται πως βλέπετε την πιο πρόσφατη εικόνα του μητρώου με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις από την πλευρά των Παρόχων.

Εάν με βάση την εικόνα των POS που εμφανίζεται εξακολουθείτε να επιθυμείτε να διαγράψετε ένα POS, θα μπορείτε από την 11η έως τη τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν να προχωρήσετε σε [Μη Αποδοχή] του εν λόγω δηλωμένου EFT/POS.

20. Τι σημαίνει για την επιχείρησή μου εάν δεν έχω υποβάλλει αλλαγές εντός των προθεσμιών μου;

Η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών (επιχειρήσεων) εντός των προθεσμιών, νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν από μέρους των Παρόχων.

21. Μπορώ να εξάγω τον πλήρη κατάλογο των POS επιχείρησης μου σε μορφή αρχείου;

Στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» παρέχεται λειτουργία εξαγωγής των δηλωθέντων στοιχείων σε μορφή Excel και PDF.

22. Ποιες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) υπάρχουν διαθέσιμες στα Αγγλικά;

Έχουν μεταφραστεί και υπάρχουν διαθέσιμες στα Αγγλικά, οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Ενημερωτική Σελίδα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

Home Businesses ► Creation of Electronic Means of Payment Registry (EFT/POS) for Businesses

  • Οδηγίες Χρήσης API Μητρώου Μέσων Πληρωμών

Home Businesses ► Creation of Electronic Means of Payment Registry (EFT/POS) for Businesses Access to API (Production Environment)

  • Η σχετική Απόφαση (Α.1137/2023)

Home ► Businesses Creation of Electronic Means of Payment Registry (EFT/POS) for Businesses ► Related Provisions

  • Προδιαγραφές και Υποδείγματα Αρχείων υποβολής Δηλώσεων Παρόχων

Home Businesses ► Creation of Electronic Means of Payment Registry (EFT/POS) for Businesses File Specifications

23. Είμαι Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) / Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSPs). Πού απευθύνομαι για τεχνικά θέματα που αφορούν στο Μητρώο POS;

Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email: posregistry.support@aade.gr, σημειώνοντας ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο.

24. Πώς αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API);

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής θα πρέπει αρχικά να αποκτήσουν Ειδικούς Κωδικούς πρόσβασης. Κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet που κάποιος διαθέτει μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών. Εν συνεχεία, στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες» επιλέγει την εφαρμογή με όνομα «Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών».

25. Πώς αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API);

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API), αποστέλλουν αίτημα στο email: posregistry.support@aade.gr, με τίτλο «Αίτημα πρόσβασης στο API Μητρώου Μέσων Πληρωμών», στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία: Χώρα, Επωνυμία, ΑΦΜ, Ρόλος (ACQuirer, NSP ή και τα δυο), Στοιχεία Επικοινωνίας (email, τηλέφωνο).

Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον αιτούντα – στο e-mail που έχει δηλώσει κατά το αίτημά του – tokenUsername και tokenPassword.

26. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε δοκιμαστικό περιβάλλον (test) του API της ΑΑΔΕ ώστε να γίνονται validate τα αρχεία CSV;

Διατίθεται δοκιμαστικό περιβάλλον swagger στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Δυνατότητα πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του API της ΑΑΔΕ, ώστε να κάνουν validate τα προς υποβολή αρχεία CSV, μπορούν να έχουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs).

Για πληροφορίες, όσον αφορά στη διενέργεια των δοκιμαστικών υποβολών και την παροχή πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνεστε στο email: posregistry.support@aade.gr.

27. Ποιοι είναι οι τύποι, το μέγεθος και οι πιθανές τιμές των ζητούμενων πεδίων;

Πληροφορίες αναφορικά με τους τύπους των πεδίων και τις πιθανές τιμές τους, για ACQuirers και NSPs, μπορείτε να βρείτε στην εξής διαδρομή στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ:

Αρχική σελίδα ► Επιχειρήσεις Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών. Όσον αφορά στο μέγεθος των αλφαριθμητικών πεδίων, δεν έχει τεθεί κάποιος περιορισμός σε επίπεδο υποβολής αρχείου οπότε και δεν αποτελεί αιτία απόρριψης του αρχείου. Παρόλα αυτά, για αρκετά πεδία ισχύουν κανόνες που εμμέσως προσδιορίζουν το αποδεκτό μέγεθος (π.χ. αλγόριθμος ΑΦΜ), οι οποίοι εφόσον δεν πληρούνται, το αρχείο απορρίπτεται.

28. Υπάρχει διαθέσιμη λίστα με όλους τους πιθανούς κωδικούς λάθους που μπορεί να επιστρέψει το API και την επεξήγηση αυτών;

Η συνολική λίστα των συχνότερων error & warning codes συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο αρχείο «Οδηγίες χρήσης API Μητρώου Μέσων Πληρωμών», το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται.

Σε κάθε περίπτωση, δε θα εμφανίζεται μόνον ο κωδικός του αντίστοιχου error/warning. Κατά την ανεπιτυχή υποβολή αρχείου, οι εκάστοτε κωδικοί θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο επεξηγηματικό κείμενο.

29. Σε περίπτωση υποβολής αρχείου που περιέχει και λανθασμένα στοιχεία, η ΑΑΔΕ λαμβάνει μέρος του αρχείου ή γίνεται συνολική απόρριψή του;

Κατά την πρώτη φάση (validation αρχείου υποβολής), θα απορρίπτεται ολόκληρο το αρχείο, και θα εμφανίζονται άμεσα (σύγχρονα) τα σχετικά μηνύματα λάθους.

Σε επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής αρχείου, ο χρήστης λαμβάνει απάντηση, στην οποία αναγράφεται το μέγεθος του αρχείου και ο αριθμός των εγγραφών.

Σε δεύτερη φάση, κατά την ενημέρωση της ΒΔ του Μητρώου Μέσων Πληρωμών, και εφόσον δεν «ανέβει» σωστά ολόκληρο το αρχείο, η λειτουργία προβλέπει να ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης για το πόσες εγγραφές έγιναν αποδεκτές και πόσες (και ποιες) απορρίφθηκαν.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3