Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 17-09-2019, 15:58
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Ελευθεροχώρι λειτουργεί εμπορικά από τον περασμένο Μάρτιο. Είναι έργο που έγινε με σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, από την Αειφορική Ηπείρου, εταιρεία μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και τη συμβολή της γενικής γραμματείας ΣΔΙΤ και της Περιφέρειας Ηπείρου.

«Με τη ΜΕΑ Ηπείρου, υπερκαλύπτονται οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) μιας και παράγει υπόλειμμα επεξεργασίας μικρότερο από 35% έναντι 52% του ΠΕΣΔΑ, ανακτά το 36% των ανακυκλώσιμων έναντι 22% του ΠΕΣΔΑ, ενώ επιτυγχάνει εκτροπή από την ταφή των βιοαποδομήσιμων υλικών σε ποσοστό 77%. Ταυτόχρονα υπερκαλύπτει και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων(ΕΣΔΑ) μια και αυτοί ταυτίζονται με τον ΠΕΣΔΑ. Τέλος, σχεδόν μηδενίζει τις εκλυόμενες οσμές» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά στα 52,6 εκ. ευρώ ενώ η εγχώρια προστιθέμενη αξία προσέγγισε το 70%.

Η ΜΕΑ Ηπείρου αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που παράγει ενέργεια από Αστικά Στερεά Απόβλητα. Αυτό, σύμφωνα με την εταιρία, «σημαίνει ότι από τη διαδικασία επεξεργασίας των απορριμμάτων, παράγεται ενέργεια, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας».

Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου είναι 105.000tn. Μέσω της ΜΕΑ επιτυγχάνεται συνολική ανάκτηση 17.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος, ενώ παράγονται 10.800kWh/έτος Πράσινης Ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.

Επίσης, η εταιρεία αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου δημιουργηθήκαν συνολικά 200 θέσεις εργασίας ενώ κατά την 25ετή λειτουργία δημιουργούνται 70 μόνιμες θέσεις εργασίας και μεγάλος αριθμός έμμεσων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κλπ)».

Τέλος, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η μονάδα παρέχει «χαμηλό τέλος εισόδου (και από τα χαμηλότερα της Ευρώπης) προς όλους τους πολίτες. Το gate fee είναι 39,54 ευρώ μεσοσταθμικά. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ

Επίσης, προσθέτει ότι παρέχει «μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με την ανάπτυξη των συστημάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση» κ.α.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα