Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 26-11-2022, 18:10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενώ η αγορά περιμένει τα νέα προγράμματα επιδότησης, όπως για παράδειγμα ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», οι όροι με τους οποίους ξεκινάει η κυβέρνηση τα προγράμματα, αποκλείουν επιχειρήσεις που ο τίτλος… συμπεριλαμβάνει.

Και αυτό γιατί ενώ υποτίθεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, βασικός όρος είναι να διαθέτουν 5 θέσεις εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (στον «βασικό» μετασχηματισμό, στα υπόλοιπα δύο στάδια του προγράμματος, το όριο είναι τις 9 θέσεις εργασίας).

Η Σύσταση της Επιτροπής 003/361/ΕΚ, την οποία επικαλείται το υπουργείο στην προδημοσίευση του προγράμματος αναφέρει τα εξής στα παραρτήματά της:

«'Αρθρο 2

Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ».

Όπως γίνεται αντιληπτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιφάσκει μέσα σε μόνο λίγες γραμμές οδηγιών για το πρόγραμμα, ορίζοντας ένα ελάχιστο όριο εργαζόμενων που αυτόματα, εξαιρεί

Θα μπορούσαν να θεωρηθούν και τυχαίες λεπτομέρειες τα παραπάνω, αν ο πολιτικός προϊστάμενος δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης, γνωστός για τις επαμφοτερίζουσες και ενίοτε προκλητικές δηλώσεις του, σε μια από αυτές, στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, είχε πει:

«Επιχειρήσεις με 2-3 εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες» και ότι «αν θέλει μια μικρομεσαία επιχείρηση να επιβιώσει θα πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες της σύγχρονης οικονομίας», δηλαδή να συγχωνευτεί, «διότι για την κυβέρνηση οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές για να διασωθούν».

Το αστείο είναι ότι ένα μήνα αργότερα, ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης έλεγε στη Βουλή ότι είναι «ακατανόητη» η μη χορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις.

Η προδημοσίευση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει ότι οι επτά στις δέκα μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αποκλείονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου Δημήτρης Τρομπούκης, (Κοινό των Ηπειρωτών) κατέθεσε αναφορά στο σώμα, ζητώντας από το περιφερειακό συμβούλιο να υποστηρίξει αίτημα προς το υπουργείο, για μείωση του ελάχιστου ορίου θέσεων εργασίας.

Για το θέμα έχει κάνει νύξη και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, πρόσφατα.

Τι σημαίνει όμως σε πραγματικούς αριθμούς, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο αποκλεισμός που επιβάλλει αυθαίρετα το Υπουργείο Ανάπτυξης;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2019) μέχρι 4 εργαζόμενους-ες απασχολούν πάνω από 1,1 εκατ. επιχειρήσεις στην Ελλάδα…

Αυτά, χωρίς να αναφερθεί ότι, ενώ υποτίθεται ο χώρος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας έχει καταφέρει, με πολύ κόπο τα τελευταία έξι χρόνια, να γίνει «ορατός» προγραμματικά, τώρα, πρακτικά αποκλείεται μαζικά από το πρόγραμμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ακριβώς λόγω του ορίου εργαζόμενων.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα