Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 11-12-2019, 15:41
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ»

Ο Γιώργος  Χουσμεκερίδης, Οικονομολόγος, Μ.Β.Α. γράφει για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, τα έξι τελευταία χρόνια

Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας και ταυτόχρονα χιλιάδες λεπτομερείς εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, νομοθετήματα που επηρεάζουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και γενικότερα την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, όπως είναι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, ο νόμος του ΕΝΦΙΑ, ο νόμος του ΦΠΑ, αλλά και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έχουν υποστεί παρεμβάσεις με συχνότητα που καταδεικνύει την αστάθεια του φορολογικού περιβάλλοντος στη χώρα.

Μια μικρή ανασκόπηση βασισμένη σε στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα σε βάσεις δεδομένων νομικών πληροφοριών αλλά και από την επαγγελματική μου ενασχόληση με τα φορολογικά, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το μέγεθος της νομοθετικής παραγωγής κατά την τελευταία πενταετία.

Από το 2013 που εκδόθηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύει από 1.1.2014, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 45 νόμοι που τροποποίησαν και αντικατέστησαν τον αρχικό βασικό νόμο. Οι νόμοι αυτοί είναι κατ’ έτος οι εξής:

  • Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4174 και 4223.
  • Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4254, 4283, 4305, 4307 και 4316.
  • Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4328, 4330, 4331, 4334, 4336, 4337, 4340 και 4346.
  • Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4374, 4378, 4386, 4387, 4389, 4410, 4430, 4438 και 4446.
  • Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4465, 4467, 4472, 4474, 4483, 4484, 4485 και 4509.
  • Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4512, 4537, 4549, 4569, 4579, 4582, 4583, 4587.
  • Το έτος 2019, που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά, και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι νόμοι 4603, 4605, 4607, 4610.

Ο νόμος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτέλεσε βασικό κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις της χώρας μας με τους θεσμούς, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί 40 νόμοι που τροποποίησαν το νόμο 2859/2000 «περί ΦΠΑ». Οι νόμοι αυτοί είναι κατ’ έτος οι εξής:

Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4110, 4132, 4141, 4152, 4172, 4211, 4223 και 4224.

Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4238, 4254, 4261, 4281 και 4316.

Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4330, 4334, η Π.Ν.Π. της 18.7.2015, καθώς και οι νόμοι 4336, 4337, 4337, 4339 και 4346.

Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4389, 4410 και 4446.

Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4467, 4472, 4474, 4484 και 4509.

Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4512, 4514 και 4549, 4583, 4587 καθώς και 3 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Το έτος 2019, και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι νόμοι 4591 και 4607.

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ψηφίστηκε το 2013 στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της φορολογικής νομοθεσίας, η οποία όμως δεν έφερε την πολυπόθητη σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα της χώρας μας. Από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πάνω από 30 νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο 4174/2013 «περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας». Οι νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο είναι οι εξής:

Το έτος 2013 εκδόθηκαν οι νόμοι 4183, 4223 και 4224.

Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4254, 4274, 4281 και 4316.

Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4321, 4331, 4336, 4337, 4342, 4346 και η Π.Ν.Π. της 24.12.2015.

Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4366, 4387, 4389, 4410, 4415, 4438 και 4446.

Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4465, 4472, 4474, 4509, 4512 και 4514.

Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4537 και 4549, 4569, 4583, 4587.

Το έτος 2019, και μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί ο νόμος 4607 ενώ στην βουλή το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Με την ψήφιση του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) έγινε μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Καταργήθηκε ο αναχρονιστικός «Κώδικας» που κατέτασσε την Ελλάδα στις «υποανάπτυκτες» χώρες και περιείχε λεπτομερείς και τυπολατρικούς κανόνες. Μέσα στα 44 άρθρα του περιλαμβάνονται αρκετές καινοτόμες ρυθμίσεις που αναβάθμισαν την ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Από τον Νοέμβριο του 2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4308/2014 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 6 νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο, οι οποίοι είναι οι εξής:

Το έτος 2014 εκδόθηκε ο νόμος 4316.

Το έτος 2015 εκδόθηκε ο νόμος 4337.

Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4410 και 4446.

Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4472, 4484.

Η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας με τη υιοθέτηση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ΕΝΦΙΑ (Ν. 4223/2013) εκτός από την οικονομική αφαίμαξη που προκάλεσε σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συνοδεύτηκε και από συνεχείς νομοθετικές αλλαγές που δημιούργησαν επιπλέον διοικητικά βάρη για όλους τους φορολογούμενους. Από την ψήφισή του μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί οι εξής νόμοι:

Το έτος 2014 εκδόθηκαν οι νόμοι 4250, 4254, 4276, 4281, 4282, 4286, 4308 και 4316.

Το έτος 2015 εκδόθηκαν οι νόμοι 4328, 4336 και 4337.

Το έτος 2016 εκδόθηκαν οι νόμοι 4387, 4389, 4393, 4410 και 4430.

Το έτος 2017 εκδόθηκαν οι νόμοι 4474 και 4484.

Το έτος 2018 εκδόθηκαν οι νόμοι 4549, 4568, 4569, 4579, καθώς και 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Το έτος 2019, και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι νόμοι 4589, 4607 και 4613.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν το πόσο ασταθές είναι το φορολογικό περιβάλλον στην χώρα μας και πόσο απαιτητική είναι η φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Με την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, τη συνεχή αλλαγή των νόμων και των φορολογικών διατάξεων και την δημιουργία ολοένα και περισσότερων υποχρεώσεων προς την φορολογική διοίκηση δημιουργείται ένα μη φιλικό περιβάλλον για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για κάθε αναπτυξιακό σχέδιο που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας.

Γιώργος  Χουσμεκερίδης

Οικονομολόγος, Μ.Β.Α.

Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Λογιστής Α' Τάξης

https://eisphora.wordpress.com

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus