ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επανέρχονται τα «τσουχτερά» πρόστιμα για αποδείξεις

Εικόνα του άρθρου Επανέρχονται τα «τσουχτερά» πρόστιμα για αποδείξεις
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/07/2016, 20:13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Την επαναφορά των τσουχτερών προστίμων επαναφέρει από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατέθεσε πριν από λίγο στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί και με ελάχιστο όριο τα 250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

Σε περίπτωση υποτροπής του φορολογούμενου εντός πενταετίας, θα επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του ΦΠΑ που αναλογεί και το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 500 για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Τα πρόστιμα που ισχύουν αυτή την στιγμή είναι εξαιρετικά μικρά, καθώς φτάνουν μόλις το 50% της αξίας του ΦΠΑ μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος που δεν κόπηκε απόδειξη και οδήγησε σε εκτόξευση της φοροδιαφυγής κυρίως στις τουριστικές περιοχές.

Η διάταξη όπως κατατέθηκε στη Βουλή έχει ως εξής:

«Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. 

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (1 00%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης aπλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back