Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 30-06-2020, 09:19

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.) διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 1/7/2020 και ώρα 6:00 μμ, στο ΚΕΚ ΙΡΙΣ (21ης Φεβρουαρίου 11, Ιωάννινα, έναντι Τζαμί Καλουτσιανής) για την Πράξη «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι 700 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Μ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://katartisi.osme.org.gr/ μέχρι και την Πέμπτη 30/7/2020.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, οι ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων.

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα