Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 14-09-2017, 17:38
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ευκολότερη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες θα έχουν τα άτομα με αναπηρίες, βάσει του σχεδίου της νέα ευρωπαϊκής οδηγίας που εγκρίθηκε με 537 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 89 αποχές. Η ψηφοφορία αυτή δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εντολή προκειμένου να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, το οποίο, όμως, δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη θέση του επί της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης.

Το ΕΚ υιοθέτησε τροπολογία προκειμένου να διασφαλίσει ότι η «βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και των ατόμων με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές».

Η «Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα»,  θα θεσπίσει ειδικές προδιαγραφές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και τα άτομα με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές. 

 Ο κατάλογος των προϊόντων και των υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

  • μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και check-in
  • ΑΤΜ
  • υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα
  • τηλέφωνα και εξοπλισμός τηλεόρασης
  • τραπεζικές υπηρεσίες
  • ηλεκτρονικά βιβλία
  • μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αστικών συγκοινωνιών όπως το μετρό, τα τρένα, τα τραμ, τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία
  • ηλεκτρονικό εμπόριο
  • άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προστέθηκαν από τους ευρωβουλευτές είναι τα εξής: τερματικά πληρωμών, αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων, ιστότοποι και υπηρεσίες που βασίζονται σε κινητές συσκευές και προσφέρονται από οπτικοακουστικά μέσα και τουριστικές υπηρεσίες 


ΕΚΤΟΣ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μικροεπιχειρήσεις (δηλαδή εκείνες που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ) θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

Το σχέδιο οδηγίας περιλαμβάνει εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της δεν θα δημιουργήσουν «δυσανάλογη επιβάρυνση». Οι ευρωβουλευτές, ωστόσο, τονίζουν ότι «κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω του ότι θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση, μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θεωρούνται θεμιτοί λόγοι». 

Σημειώνεται ότι περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ επηρεάζονται από κάποια αναπηρία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 120 εκατομμύρια έως το 2020 ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού. 

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα