ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο εισπρακτικές εταιρείες… εισέπραξαν πρόστιμα

Εικόνα του άρθρου Δύο εισπρακτικές εταιρείες… εισέπραξαν πρόστιμα
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 05/12/2023, 11:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την επιβολή δύο διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 670.000 ευρώ σε δύο εισπρακτικές εταιρείες.

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 670.000 ευρώ σε δύο εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης σε εφαρμογή του άρθρου 13α του ν. 2251/1994.

Συγκεκριμένα στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις doValue Greece – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.) επιβλήθηκε «διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 435.000 ευρώ επειδή:

  • Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις για ενημέρωση οφειλετών περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε ρύθμιση που τηρούταν χωρίς, όμως, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτών (πρόστιμο ύψους 385.000 ευρώ) και
  • Προέβη σε αθέμιτη πρακτική επιδεικνύοντας προσβλητική συμπεριφορά με χρήση καταφανώς προσβλητικών εκφράσεων εναντίον οφειλέτη κατά την ενημέρωσή του περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής (πρόστιμο ύψους 55.000 ευρώ)».

Επίσης στην εταιρεία Cepal Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (A.E.Δ.Α.Δ.Π.): επιβλήθηκε «διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 235.000 ευρώ στη συγκεκριμένη εταιρεία επειδή:

  • Προέβη σε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις οφειλέτη περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμης οφειλής χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη εκ μέρους της εταιρείας επιβεβαίωση αυτής καθώς και σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης με έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του οφειλέτη, παρά το γεγονός ότι η οφειλή είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν.3869/2010 και τηρούνταν απαρέγκλιτα και
  • Προέβη σε αναθέσεις εντολών σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους οι οποίες  είχαν υποβληθεί σε δικαστική ρύθμιση και τηρούνταν απαρέγκλιτα».

Το υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει πως το καταναλωτικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν την προστασία του καταναλωτή στη γραμμή 1520 καθώς και να υποβάλει καταγγελίες για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kataggelies.mindev.gov.gr.


ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3