Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 20-07-2018, 18:45
ΕΛΛΑΔΑ

Από σήμερα Παρασκευή 20 Ιουλίου ξεκινά ο Β’ Κύκλος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για το έτος 2018.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που υπέγραψε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, όλοι οι φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας θα πρέπει μέχρι 25 Αυγούστου 2018 να έχουν στείλει τις κενές οργανικές τους θέσεις  για μετάταξη καθώς και αιτήματα για απόσπαση πλήρως αιτιολογημένα.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι, προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για όλες τις θέσεις του φορέα (καλυμμένες και κενές), καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Η διαδικασία του σταδίου 1 στο σύνολό της, δηλαδή από την αποστολή αιτημάτων των εποπτευόμενων φορέων στα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές μέχρι και την υποβολή συνολικά των αιτημάτων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και 25.8.2018.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Α’ σταδίου του κύκλου θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρική Επιτροπής Κινητικότητας η οποία και θα εξετάσει τα αιτήματα των φορέων για τις θέσεις προς απόσπαση και μετάταξη.

Το πρόγραμμα κινητικότητας, υπενθυμίζει το υπουργείο, διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ( https://hr.apografi.gov.gr).

Ολόκληρη η εγκύκλιος: 67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4.pdf


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα