Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 8-06-2017, 19:27
ΕΛΛΑΔΑ

Το «Εγχειρίδιο - Οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης» αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διαδρομή www.minadmin.gov.gr - Διοικητική Ανασυγκρότηση - Ανθρώπινο Δυναμικό - Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου το εγχειρίδιο έχει σκοπό να εξειδικεύσει την περιγραφόμενη από τον ν. 4369/2016 διαδικασία της δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων, να παρουσιάσει ορθές πρακτικές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία σε συνδυασμό με ανάλογες τεχνικές και παραδείγματα, ώστε να βοηθηθούν στον μέγιστο βαθμό τόσο τα μέλη των αρμοδίων οργάνων για την πραγματοποίηση της συνέντευξης όσο και οι υποψήφιοι.

Η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για την εκτίμηση της συνολικής καταλληλότητας των υποψήφιων προϊσταμένων. Σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα και την ανάλογη εμπειρία, με τη δομημένη συνέντευξη τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων θα αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του υποψηφίου, τις δεξιότητές και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης που θα κληθεί να αναλάβει.

Όπως αναφέρει το υπουργείο το «Εγχειρίδιο – Οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης» κατοχυρώνει την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του δημοσίου τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνηςκαι αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ολόκληρο το εγχειρίδιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί: 87_17_all.pdf

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa