Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 10-11-2017, 12:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται πληρωμές μέσω POS οφείλουν πλέον να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Τα παραπάνω προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμου Παπαδημητρίου και της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υπ’αριθμόν ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017).

Σύμφωνα με την απόφαση στον επαγγελματικό λογαριασμό του, κάθε υπόχρεος επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει να αποδέχεται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των υπόχρεων.

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Ακόμη δήλωση ίδιου επαγγελματικού λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ θα προβαίνει επίσης σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

Επιπλέον οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι ανωτέρω συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός επαγγελματικούς λογαριασμούς.

Τέλος οι δικαιούχοι πληρωμής μπορούν να διαγράφουν επαγγελματικό λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη νέου, σε περίπτωση τροποποίησης.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα