Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 21-03-2019, 15:29
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη στελέχωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα καταθέσει ο Δήμος Ιωαννιτών. Το αίτημα επικύρωσε ομόφωνα σε ειδική του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο.

Στις αρχές του έτους ο Δήμος είχε προχωρήσει στην τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του προκειμένου να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις αντίστοιχες με τον αριθμό των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο Δήμος θα ζητήσει συγκεκριμένα 4 κοινωνιολόγους, 2 κοινωνικούς λειτουργούς (ΤΕ), 4 νοσηλευτές (ΤΕ), 2 βοηθούς νοσηλευτές (ΔΕ) και 7 οικογενειακούς βοηθούς (ΥΕ). Στον Δήμο Ιωαννιτών λειτουργούν αυτή τη στιγμή 6 προγράμματα: Γιάννενα, Παμβώτιδα, δύο στην Ανατολή, Πέραμα και Μπιζάνι.

Για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Από το 2020 και μετά, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα