ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Συν-εργασία»: Οι νέες προθεσμίες υποβολών αιτήσεων

Εικόνα του άρθρου «Συν-εργασία»: Οι νέες προθεσμίες υποβολών αιτήσεων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 31/05/2021, 23:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tις προθεσμίες υποβολών αιτήσεων-δηλώσεων ένταξης (και ορθών επαναλήψεων) στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Ιούνιο, αλλά και για προηγούμενους μήνες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι, για τον Ιούνιο και εφεξής, ο Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εφαρμόζεται για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.3.2021.

Ειδικότερα:

Ι. Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Μάιο  2021-Α’ φάση

Παρατείνεται έως και 2/6/2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για το μήνα Μάιο 2021.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων: από 13/5/2021 έως και 2/6/2021.

ΙΙ. Για τον Μάιο 2021-Β’ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για το μήνα Μάιο 2021 εντός της κάτωθι προθεσμίας:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων: από 3/6/2021 έως και 8/6/2021.

ΙΙΙ. Για τον Ιούνιο 2021-Α’ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Για το μήνα Ιούνιο 2021, στις επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό, δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ φάση)-Ορθή Επανάληψη», εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στο Μηχανισμό, εντός της κάτωθι προθεσμίας:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων: από 3/6/2021 έως και 30/6/2021.

Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στο Μηχανισμό - Α' φάση καθ' όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

ΙV. Για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο & Απρίλιο 2021-Β΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ φάση)» και «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους μήνες, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021, εντός της κάτωθι προθεσμίας και, ειδικότερα:

  • για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης,
  • για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων: από 1/6/2021 έως και 4/6/2021.

Σημειώνεται ότι, πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «Αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' φάση)-Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β’ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' φάση και, επιλέγοντας το κουμπί Διαχείριση, να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' φάσης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back