Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 19-10-2016, 22:47
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ελέγχους ποιότητας των νερών στον ποταμό Άραχθο κατά τα πρότυπα του δήμου Ζίτσας ζητά να γίνονται ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου από τους δήμους Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Άρτας, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικ. Σκουφά των νομών Ιωαννίνων και Άρτας.

Πριν από λίγους μήνες, ο δήμος Ζίτσας αποφάσισε να κινήσει τις διαδικασίες για την υπογραφή σύμβασης με το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έλεγχο της ποιότητας των νερών στην τάφρο της Λαψίστας και στον ποταμό Καλαμά. Ο σύλλογος προτείνει στους δήμους από τους οποίους περνάει ο Άραχθος, να γίνει κάτι ανάλογο. 

«Η λειτουργία του ΧΥΤΑ σε χώρο ακατάλληλο και μια ανάσα από τον Άραχθο, η παρουσία πολλών και δυστυχώς ανεξέλεγκτων κτηνο-πτηνοτροφικών μονάδων πλησίον του ποταμού αλλά και το ενδεχόμενο μελλοντικής υδροδότησης περιοχών της Άρτας από τον Άραχθο, πιστεύουμε ότι καθιστούν επιτκατική την ανάγκη σύναψης τέτοιου είδους συμβάσεων» σημειώνεται στην πρόταση του συλλόγου η οποία κοινοποιείται στον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη και στις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Ηπείρου. «Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα της θεσμοθετημένης πολιτείας γιατί η διάσωση του Αράχθου ωφελεί όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και κάθε πολίτη που ζει σε αυτόν τον τόπο» καταλήγει ο σύλλογος, υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις υποχρεώσεις των φορέων. Τέλος, ζητά από τους δήμους να φέρουν την πρότασή του προς συζήτηση στα δημοτικά συμβούλια.


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ντοτη3