Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 13-01-2020, 13:13
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «Γιάννενα. Πολίτες για την Ανατροπή» με επικεφαλής τον Λάζαρο Νάτση είναι ο πρώτος φορέας γενικά που έρχεται να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και κατ’ επέκταση του φαινομένου της αιθαλομίχλης.

Με το σαφέστατο σκεπτικό ότι «η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι ένα απλό φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, το οποίο προσφέρεται μόνο για ‘μελέτη’, αλλά οι επιπτώσεις της, αφορούν την ίδια μας τη ζωή» ζητά από τους αρμόδιους φορείς, και ιδίως από τον Δήμο, να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. «Δήμος, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, κόμματα, φορείς μένουν απλά σε διαπιστώσεις, ενώ έχει παρέλθει προ πολλού η ώρα που έπρεπε να προχωρήσουν σε δράσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας. Οι πρωτοβουλίες Δήμου, Περιφέρειας και πολιτικών φορέων οφείλουν να είναι άμεσες» τονίζουν οι «Πολίτες για την Ανατροπή.

Σύμφωνα λοιπόν με την πρότασή τους, ο Δήμος Ιωαννιτών θα πρέπει να προχωρήσει σε:

-Δημιουργία με ευθύνη και παρακολούθηση από τον ΟΚΠΑΠΑ Δημοτικού Μητρώου Ευάλωτων Καταναλωτών, στο οποίο θα καταγραφούν οι περιπτώσεις συμπολιτών μας που εμπίπτουν στην κατηγορία της «ενεργειακής ένδειας», με αντίστοιχη έκδοση Ειδικής Κάρτας Ευάλωτων Δημοτών (με ετήσια αναπροσαρμογή).

-Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας (με βάση το ν.4513/2018) με συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών και άλλων φορέων ή ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού, με βασικό σκοπό αρχικά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος έως 1MWp με παράλληλη αξιοποίηση του Ενεργειακού Συμψηφισμού / Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Η Ενεργειακή Κοινότητα θα προσφέρει δωρεάν ρεύμα σε ευάλωτους δημότες (μέχρι και 200 νοικοκυριά), με την υπόλοιπη ισχύ να κατευθύνεται προς την μείωση του κόστους άλλων δημοτικών κτιρίων. «Το κόστος (500.000 ευρώ) θα δύναται να καλυφθεί ακόμα και με δανεισμό ασκώντας παράλληλα πίεση προς το ΥΠΕΝ για ουσιαστική στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων που συμμετέχουν ΟΤΑ μέσω ΕΣΠΑ» σημειώνεται.

Η παράταξη αναφέρει ακόμη ότι ο Δήμος θα πρέπει να απαιτήσει από την κυβέρνηση: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ουσιαστική ενίσχυση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στις περιοχές που παρουσιάζονται έντονα προβλήματα ρύπανσης (αιθαλομίχλη) που θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, όπως η πόλη των Ιωαννίνων, και αλλαγές σε έναν νέο κύκλο του «Εξοικονομώ ΙΙ». Για το «Εξοικονομώ ΙΙ», οι «Πολίτες για την Αντροπή» προτείνουν αναπροσαρμογή των δεδομένων επιχορήγησης σύμφωνα και με τις υφιστάμενες ζώνες που ισχύουν για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης (Α’, Β’ ζώνη κ.λ.π.) αλλά με άμεση συσχέτισή του με τις επίσημες καταμετρήσεις των επικίνδυνων σωματιδίων-ρύπων.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύσσωμο, να διεκδικήσει 90% ανώτατη επιχορήγηση (από 70%) και 40% κατώτατη (από 25%), στον νέο κύκλο (ανάλογα με τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια) για τα Ιωάννινα καθώς και ουσιαστική ενίσχυση του συνολικού ποσού που θα απορροφά κάθε περιφέρεια με κριτήρια αντίστοιχα της ανάγκης όπως αυτή θα καθορίζεται από την ζώνη (Α', Β', Γ'), επίπεδα αέριων ρύπων, ΑΕΠ, επίπεδα ανεργίας, φτώχειας κ.λπ. ζητήματα που λόγω της κατάστασης που βιώνει ο ντόπιος πληθυσμός θα κατευθύνουν δίκαια περισσότερους πόρους στην περιοχή μας που το έχει ανάγκη» καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα