Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 1-02-2023, 08:46
ΗΠΕΙΡΟΣ

Το ΑΕΠ στην Ήπειρο μειώθηκε κατά 8,7% το 2020, ως συνολική επίπτωση της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (σύγκριση με το 2019).

Δεν είναι η μεγαλύτερη μείωση στην Ελλάδα, που συνολικά έχασε 9,8%, είναι όμως διόλου ευκαταφρόνητη, ειδικά για τα μεγέθη της Ηπείρου.

Made with Flourish Μειωμένη ήταν επίσης η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία:

Περιφέρειες

2019

2020*

Μεταβολή %

Αττική

75.930

69.290

-8,7%

Βόρειο Αιγαίο

2.217

2.044

-7,8%

Νότιο Αιγαίο

5.491

4.444

-19,1%

Κρήτη

7.981

6.910

-13,4%

Ανατολική Μακεδονία,Θράκη

6.044

5.710

-5,5%

Κεντρική Μακεδονία

21.650

19.785

-8,6%

Δυτική Μακεδονία

3.375

2.966

-12,1%

Ήπειρος

3.495

3.233

-7,5%

Θεσσαλία

8.114

7.607

-6,2%

Ιόνια Νησιά

2.828

2.297

-18,8%

Δυτική Ελλάδα

7.030

6.612

-6,0%

Στερεά Ελλάδα

7.464

7.454

-0,1%

Πελοπόννησος

7.228

6.736

-6,8%

ΕΛΛΑΔΑ

158.849

145.088

-8,7%


Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).

Στην Ήπειρο, το μεγαλύτερο μέρος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνεισέφεραν οι τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και η εστίαση με τα καταλύματα (ενιαίος κώδικας) και η δημόσια διοίκηση-εκπαίδευση-υγεία. Ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας, ήταν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας.


(φωτογραφία δημιουργημένη με το πρόγραμμα StarryAI, επάνω σε ένα πλάνο της Παμβώτιδας)

Pindos 60 xronia
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
PLayschool πισω