Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 23-11-2018, 15:14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέντε εκατομμύρια ευρώ διατίθεται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε εξοικονόμηση ενέργειας.  

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, εκδόθηκε η σχετική πρόσκληση, με εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 21η Νοεμβρίου και καταληκτική την 28η Φεβρουαρίου του 2019.  

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση ΜμΕ για: 

- Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

- Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.

- Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

- Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία της εμπειρίας, στις ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα και στην υγεία-ευεξία.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000 ευρώ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα