Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 18-10-2018, 19:56
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το 2016 αναγορεύθηκαν συνολικά 1.702 νέοι διδάκτορες από τα ελληνικά ΑΕΙ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και μια σχετική νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος σε σχέση με τα τρία τελευταία χρόνια, καθώς το 2015 είχαν απονεμηθεί από τα εγχώρια ΑΕΙ 1.810 νέα διδακτορικά, το 2014 2.055 και το 2013 1.950.

Το 4,9% αυτού του αριθμού, ορκίστηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε ποσοστό 28,9% και 17,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι διδάκτορες που υποστήριξαν τη διατριβή τους στο ΕΜΠ (9,1%) και στα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας (7,7% και 5,9% αντίστοιχα).

Το 53,8% των νέων διδακτόρων ήταν άνδρες και το 46,2% γυναίκες, οι περισσότεροι (το 48%) ήταν έως 35 ετών το 2016, ενώ το 35,5% ήταν 35-44 ετών.

Οι περισσότερες διατριβές αφορούσαν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (31,3%), ενώ ακολουθούσαν οι Φυσικές Επιστήμες (22,9%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (20,8%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (19,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (13,5%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (2,0%).

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ολοκληρώθηκαν 83 διδακτορικές διατριβές συνολικά, το 2016, ως εξής:

Οι περισσότεροι διδάκτορες (18%) χρειάστηκαν επτά έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους, ενώ τα ποσοστά όσων χρειάστηκαν τέσσερα, πέντε και έξι έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους ήσαν 15,9%, 17,6% και 17,2% αντίστοιχα. Σχεδόν ένας στους οκτώ (ποσοστό 12,7%) χρειάσθηκε πάνω από δέκα χρόνια για να ολοκληρώσει το διδακτορικό του.
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα