δεη πισω tc1
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

37 προσλήψεις 8μηνιτων στην ΔΕΥΑΙ

Εικόνα του άρθρου 37 προσλήψεις 8μηνιτων στην ΔΕΥΑΙ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/05/2023, 16:05
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας ενημερώνει από το προσωπικό του email για προσλήψεις με οκτάμηνες συμβάσεις στην επιχείριση:

Η ΔΕΥΑΙ ανακοινώνει την πρόσληψη 37 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη εποχικών ή/και παροδικών αναγκών με τις εξής ειδικότητες:

1 Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ), 1 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ), 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΠΕ), 1 Χημικός Μηχανικός (ΠΕ), 1 Χημικός (ΠΕ), 2 Πολιτικοί Μηχανικοί (ΤΕ), 1 Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕ), 1 Πληροφορικής Αυτοματισμού (ΤΕ), 2 Λογιστές (ΤΕ), 14 Υδραυλικοί (ΔΕ), 8 Ηλεκτρολόγοι (ΔΕ), 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) και 2 Διοικητικοί (ΔΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΙ από 19 έως 29 Μαΐου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.deyai.gr.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3