Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 30-03-2022, 14:36
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Στις 31 Μαρτίου 1938, πριν από 84 ολόκληρα χρόνια (και μια μέρα), ιδρύθηκε η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη.

Τότε, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. Φύλλου 125/Τεύχος 1ον) ο Αναγκαστικός Νόμος 1161 «Περί ιδρύσεως Ζωσιμαίας εν Ηπείρω Βιβλιοθήκης». 

Εμπνευστής και πρωτεργάτης αυτού του εγχειρήματος υπήρξε ο τότε διευθυντής της Ζωσιμαίας Σχολής,  Χρίστος Σούλης (Βασιλείου). 

Ο ίδιος συνέταξε χειρόγραφο Γενικό Κατάλογο των βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, συνεπικουρούμενος από τον Οδυσσέα Φραγκούλη, καθηγητή Θεολογίας, με σκοπό την συστηματική και επιστημονική κατάταξη της Βιβλιοθήκης. Συνεργάστηκε με τους Διευθυντές της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, για οδηγίες. Παράλληλα, υπέβαλε  υπόμνημα προς το υπουργείο «Περί της Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων»  και σχέδιου νόμου «Περί της εν Ιωαννίνοις Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής».

Η εν Ιωαννίνοις Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος καθώς και η Βιβλιοθήκη της Ζωσιμαίας Σχολής αποτελούν πλέον, από την ημέρα εκείνη, ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την επωνυμία Ζωσιμαία εν Ηπείρω Βιβλιοθήκη. Υπάγεται στη δικαιοδοσία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής Ζωσιμάδων, που είχε συσταθεί με το άρθρο 32 του Διατάγματος της 1ης Ιουλίου 1926 «Περί Κανονισμού διαχειρίσεως περιουσιών των επί τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της πόλεως των Ιωαννίνων» και αποτελούσε τη συνέχεια της, επί τουρκοκρατίας, Εφορείας της Γενικής Ελληνικής Σχολής. Η ανεξάρτητη βιβλιοθήκη διατελεί υπό τον ανώτατο έλεγχο και την εποπτεία του Κράτους, ασκούμενη από τον  Υπουργό των Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας.

Στη Ζωσιμαία εν Ηπείρω Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με το νόμο, έπρεπε εντός τριμήνου, να συγκεντρωθούν, καταταχθούν αλφαβητικώς και συστηματικώς όλα τα έχοντα επιστημονική, ιστορική και βιβλιεκδοτική αξία βιβλία, περιοδικά και λοιπά έντυπα και χάρτες, εκτός από αυτούς για σχολική χρήση, από τις βιβλιοθήκες της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, των Δήμων και Κοινοτήτων και των σχολείων της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης.

Με τον ίδιο νόμο ρυθμίζονταν και τα θέματα διοίκησης, Εφορευτικού Συμβουλίου, Προσωπικού και διαχείρισης της περιουσίας και των οικονομικών.

Ως χώρος στέγασης της ανεξάρτητης Ζωσιμαίας εν Ηπείρω Βιβλιοθήκης επιλέχθηκε το νεόδμητο κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Τα εγκαίνια  έγιναν στις 8 Νοεμβρίου 1938, Ημέρα Μνήμης των Ζωσιμάδων, στις 18.30, παρουσία του τότε υπουργού Παιδείας.

Εμπνευστής και πρωτεργάτης αυτού του εγχειρήματος υπήρξε ο τότε διευθυντής της Ζωσιμαίας Σχολής,  Χρίστος Σούλης (Βασιλείου). 

Ο ίδιος συνέταξε χειρόγραφο Γενικό Κατάλογο των βιβλίων της Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, συνεπικουρούμενος από τον Οδυσσέα Φραγκούλη, καθηγητή Θεολογίας, με σκοπό την συστηματική και επιστημονική κατάταξη της Βιβλιοθήκης. Συνεργάστηκε με τους Διευθυντές της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, για οδηγίες. Παράλληλα, υπέβαλε  υπόμνημα προς το υπουργείο «Περί της Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων»  και σχέδιου νόμου «Περί της εν Ιωαννίνοις Βιβλιοθήκης της Ζωσιμαίας Σχολής».

Με την ψηφιακή ξενάγηση που δημιούργησε η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη βραβευμένη πρωτοποριακή πλατφόρμα Clio Muse Tours, αποδίδει ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον Χρίστο Σούλη και στα τεκμήρια του αρχείου του, τα οποία αναφέρονται σε θέματα εκπαίδευσης, εθνικής πολιτικής, τοπικής ιστορίας και ανάπτυξης, αρχαιολογίας, προστασίας του πολιτιστικού αποθέματος της Ηπείρου και τα οποία εμπιστεύτηκε, το 2014, στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, η αείμνηστη κόρη του Τζούλια Σούλη-Τσούρη και η εγγονή του Δώρα Τσούρη.

Η ξενάγηση «ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΥΛΗΣ. Όραμα και Δημιουργία» είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας e-Βιβλιοθήκης https://create.cliomuseapp.com/tourExperience/470/1/christos-soulis-vision-and-creation

Pindos 60 xronia
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ηρων back