Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 2-05-2022, 20:10
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ»

Ο συντονιστής της ΝΕ Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, Σάββας Δημητριάδης, παρεμβαίνει με κείμενό του για την τοπική αυτοδιοίκηση, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, «μια συμφωνία δημοκρατικής λειτουργίας και σεβασμού του  ρόλου των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων».

Το κείμενο έχει ως εξής:


Τελικά φαίνεται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εγκλωβισμένη σε  αδιέξοδα εξαιτίας μιας ισχυρής σχέσης εξάρτησης με την κεντρική πολιτική  εξουσία αλλά και την απουσία τοπικού αναπτυξιακού οράματος με όρους  κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αναγνωρίζονται όμως, από τους ίδιους τους  πρωταγωνιστές, τα αδιέξοδα αλλά και ο καθοριστικός ρόλος της τοπικής  αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη εποχή;
Η  πραγματικότητα δυστυχώς λέει όχι,  αφού φαίνεται ότι για τα κυρίαρχα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών δεν  υπάρχει ένας συνεπής και οργανωμένος σχεδιασμός με σκοπό την επίλυσή  τους.
Μεγάλα ζητήματα όπως αυτά της ενεργειακής φτώχειας, της  διαχείρισης των πόρων και του νερού, της ανάγκης ύπαρξης ανοιχτών  πολιτιστικών χώρων και χώρων μαζικής άθλησης, της διαχείρισης των  απορριμμάτων και της ανακύκλωσης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά  και της προστασίας του περιβάλλοντος, απουσιάζουν από την σχεδιασμό ή  αντιμετωπίζονται περιστασιακά και με προχειρότητα χωρίς πολλές φορές να  μπορούν να διασφαλίζονται τα  συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
Αλλά  και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάγκη στήριξης ενός  διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης και κάλυψης των αναγκών μέσω της  ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νέων επιστημόνων και νέων  ανθρώπων απουσιάζουν εντελώς από το σχεδιασμό.
Για παράδειγμα η  τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να στηρίξει συνεργατικά εγχειρήματα με  σκοπό την αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών για τον τοπικό αγροτικό τομέα  και την παραγωγή ενέργειας με μικρής κλίμακας υποδομές.
Θα μπορούσαν  επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου και οι Δήμοι να συμβάλλουν στην ενεργειακή  αυτοδυναμία της περιοχής και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας  έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία δικτύου ενεργειακών  κοινοτήτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των πολιτών μέσω του  ενεργειακού συμψηφισμού.
Η εικόνα όμως, αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, είναι απογοητευτική.
Οι παγιωμένοι μηχανισμοί φαίνεται ότι έχουν χάσει την επαφή με την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες της.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, η ίδια η πραγματικότητα καθιστά επιτακτική τη αλλαγή προτεραιοτήτων για την Ήπειρο.
Το  επόμενο διάστημα είναι αναγκαίο να συναντηθούν οι αυτοδιοικητικές  παρατάξεις με πολίτες, νέους ανθρώπους, φορείς και συλλογικότητες με  σκοπό τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός σχεδίου στήριξης των τοπικών  κοινωνιών και μιας νέας προοπτικής για τον τόπο. Και κατά συνέπεια είναι  απαραίτητο είναι απαραίτητο να ξεκινήσει και μια διαδικασία  προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των προοδευτικών παρατάξεων σε επίπεδο  δήμων αλλά και περιφέρειας, όπως και μια συμφωνία για τα πρόσωπα που θα  την υλοποιήσουν.
Μια συμφωνία δημοκρατικής λειτουργίας και σεβασμού του  ρόλου των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.
Ας το τολμήσουμε.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα