Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 27-12-2017, 18:26
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οι αναπτυξιακές εταιρίες «Ήπειρος» και «ΕΤΑΝΑΜ» είναι αυτές που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν τις στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ. Η δράση ΤΑΠΤοΚ -ένα ακόμη αρκτικόλεξο που μας το συστήνει αυτή τη φορά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)- σημαίνει Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου θα γίνουν τρία τέτοια προγράμματα, μετά από απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης, με τον συνολικό τους προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ. Το κάθε πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών  οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με τη συμμετοχή των τοπικών   και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες.

Μία στρατηγική ΤΑΠΤοΚ θα εφαρμοστεί στην περιοχή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Η στρατηγική αυτή έχει τίτλο «Τοπικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας», προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, και με ομάδα τοπικής δράσης την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

Η δεύτερη στρατηγική ΤΑΠΤοΚ, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, θα εφαρμοστεί στην περιοχή Leader της Ήπειρος Α.Ε. και έχει τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην περιοχή Leader μέσω ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ». Η τρίτη στρατηγική, με ομάδα δράση της ΕΤΑΝΑΜ, θα εφαρμοστεί σε περιοχή υλοποίησης Leader και έχει τίτλο «Δράσεις ΕΚΤ στις περιοχές ΤΑΠΤοΚ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας & Θάλασσας», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus