ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τα στατιστικά του Πανεπιστημιακού και μια άλλη ανάλυσή τους

Εικόνα του άρθρου Τα στατιστικά του Πανεπιστημιακού και μια άλλη ανάλυσή τους
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 26/01/2023, 15:43
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τα στατιστικά που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και, κυρίως, τα συμπεράσματα που εξήγαγε, δέχονται σήμερα μια κριτική από την ΑΣΥ ΠΓΝΙ, που σε αρκετά της σημεία, είναι βάσιμη και πολύ πιο επεξηγηματική, από αυτή της διοίκησης.

Καταρχάς, τα στατιστικά παρατίθενται στο τέλος του άρθρου και είναι από την επίσημη σελίδα του νοσοκομείου.

Η ΑΣΥ ΠΓΝΙ, η παράταξη που αναφέρεται συνδικαλιστικά στο ΠΑΜΕ, επικεντρώνει την κριτική σε έξι σημεία, δύο περισσότερα από αυτά της διοίκησης.
  • Αριθμός ασθενών: Αναφέρει συγκεκριμένα ότι αυτός έχει μειωθεί κατά 16%  από το 2019, οπότε και το ΠΓΝΙ έκανε «ρεκόρ επισκεψιμότητας». Σημειώνει  ότι η μείωση έχει προκύψει αποκλειστικά από τη μείωση του αριθμού στα  τακτικά εξωτερικά ιατρεία κατά 90.000 ασθενείς «και δεν αντανακλά την  ουσιαστική συνολική αύξηση του παραγόμενου έργου λόγω αύξησης του  αριθμού νοσηλευθέντων». Αντίθετα, τα επί πληρωμή απογευματινά ιατρεία  αυξήθηκαν κατά 7% από το 2019.
  • Νοσηλείες σε κλινικές: Αυξήθηκε κατά 31% σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα  με την ΑΣΥ, το στοιχείο επιβεβαιώνει ότι « την περίοδο της πανδημίας  αθροίζονταν παραμελημένα περιστατικά λόγω της μετατροπής του ΠΓΝΙ σε  νοσοκομείο ‘σχεδόν μιας νόσου’, τα οποία τώρα νοσηλεύονται μαζικά σε  βαρύτερη κατάσταση».
  • Ασθενείς στα Επείγοντα: Αύξηση κατά 23% σε σχέση με 2020 και 16% με το 2021, με διπλή λειτουργία (covid-noncovid).
  • Χειρουργεία:  Σχεδόν ίδιος αριθμός με το 2019, αλλά με 2 αίθουσες λιγότερες, λόγω  έλλειψης προσωπικού σε χειρουργείο και αναισθησιολογική κλινική
  • Εξετάσεις  αίματος: Αύξηση κατά 8,5% λόγω της αύξησης στα Επείγοντα (και αύξηση 2%  στις απεικονιστικές εξετάσεις, σε σχέση με το 2019.
  • Προϋπολογισμός:  Η αύξηση κατά 11 εκατ. Ευρώ «δεν αφορά τη βελτίωση της φροντίδας και  την ‘εμπιστοσύνη της κυβέρνησης προς το ΠΓΝΙ’ όπως διατείνεται η  διοίκηση» σημειώνει η ΑΣΥ. Αναφέρει ότι 5 εκατ. Ευρώ πάνε στις αυξημένες  τιμές, άλλα 3 εκατ. Στις αυξήσεις τιμών του υγειονομικού υλικού και 1  εκατ. στην αύξηση δαπανών μετά την μεταφορά μισθοδοσίας 95 επικουρικών  από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ηπείρου στον προϋπολογισμό του ΠΓΝΙ, στην  αύξηση πληρωμής υπηρεσιών κ.α.


Η παράταξη σημειώνει ότι δεν ισχύει η «ενίσχυση σε προσωπικό» που ανέφερε η διοίκηση, καθώς το 2022 προσλήφθηκαν 5 μόνιμοι και 6 επικουρικοί, μόνο στη νοσηλευτική υπηρεσία συνταξιοδοτήθηκαν 21 άτομα. Αντίστοιχα, προσλήφθηκαν 8 μόνιμοι γιατροί, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν ή και παραιτήθηκαν, 9 μόνιμοι, συνολικά

Η ΑΣΥ-ΠΓΝΙ σημειώνει έναν… καταιγισμό αριθμητικών συγκρίσεων στο προσωπικό, όπως για παράδειγμα ότι σήμερα είναι καλυμμένες οι 177 από τις 274 θέσεις ιατρών του ΕΣΥ με βάση τον οργανισμό του 2019 και υπάρχει σωρεία κενών θέσεων σε επικουρικούς, ειδικευόμενος γιατρούς.

Αντίστοιχα, στη νοσηλευτική υπηρεσία από τα 1139 άτομα που προβλέπει ο οργανισμός του 2019 σήμερα υπηρετούνε 934 άτομα (785 μόνιμοι και 149 επικουρικοί-ΟΑΕΔ).

Στην καθαριότητα από τα 220 άτομα που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός καθαριότητας του 2019, υπηρετούνε 185 (ΣΟΧ-ΟΑΕΔ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ κ.α.) από τους οποίους 30 είναι «σε αλλότρια καθήκοντα (γραφεία-αποθήκες-πλυντήρια)».

Εν τέλει, η παράταξη σημειώνει ότι το σχήμα «περισσότερες υποχρεώσεις-λιγότερο προσωπικό» μειώνει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και φαίνεται «δια γυμνού οφθαλμού», καθώς δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν διάφορα τμήματα, σε σχέση με το 2019. Επίσης, υπενθυμίζει την υπόθεση της Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της Ψυχιατρικής «προς όφελος μιας ΜΚΟ» και καταλογίζει «απόλυτο κομματικό έλεγχο των υπηρεσιών του ΠΓΝΙ», στη διοίκηση και στη ΔΑΚΕ.


ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Σύνολο κλινών Νοσοκομείου
868
760
760
756
756
756
756
845
845
845
845
Σύνολο κλινών Μ.Ε.Θ.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Σύνολο κλινών Μ.Ε.Π.Κ.
6
6
6
6
6
6
6
14
8
8
14
Σύνολο κλινών Μ.Τ.Ν.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Σύνολο κλινών COVID
105
105
73
Σύνολο κλινών σε κλινικές ΜΕΛ - COVID
79
79
55
Σύνολο κλινών σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής - COVID
10
10
10
Σύνολο κλινών σε ΜΕΘ - COVID
16
105
73
Αριθμός ενεργών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
56
125
131
124
119
117
137
133
153
143
126
Αριθμός ενεργών Απογευματινών Ιατρείων
88
97
89
94
83
90
90
101
94
78
101
***Σύνολο ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο ετησίως
260.662
251.026
305.104
346.594
367.558
383.656
417.859
427.255
320.722
339.450
360.055
Ποσοστό ετήσιας μεταβολής συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθ
-6,09%
-3,70%
21,54%
13,60%
6,05%
4,38%
8,92%
2,25%
-24,93%
5,84%
6,07%
***Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινικές
57.666
57.069
56.715
53.906
57.631
58.253
60.556
61.378
51.726
72.954
89.615
Νοσηλευόμενοι σε Μ.Ε.Θ.
328
339
327
302
300
288
342
373
298
485
243
Νοσηλευόμενοι σε Μ.Ε.Π.Κ.
710
680
682
711
676
754
753
931
922
1.860
1.727
***Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινικές ΜΕΛ - COVID
371
1.042
1.020
***Σύνολο νοσηλευθέντων σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής - COVID
59
259
293
***Σύνολο νοσηλευθέντων σε ΜΕΘ - COVID
49
184
147
*** Εξετασθέντες σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
152.458
131.556
176.318
209.419
227.907
243.171
264.738
271.706
200.971
191.151
181.604
*** Εξετασθέντες σε ΤΕΠ (7 Ιατρεία ΤΕΠ, ΤΕΠ Παιδιατρικό & 18 Ιατρ. Εκτάκτων)
34.590
51.358
59.797
70.954
68.958
68.137
72.919
70.059
47.676
52.579
62.624
***Εξετασθέντες σε Απογευματινά Ε.Ι.
14.173
9.282
10.520
10.544
11.322
12.319
17.785
21.946
18.345
19.764
23.539
Θάνατοι νοσηλευθέντων
625
600
649
606
620
595
671
707
651
769
818
Κάλυψη (%) κλινών Νοσοκομείου
58,90
65,66
64,79
65,27
65,16
65,19
68,56
62,05
53,13
57,91
61,37
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας
3,2
3,2
3,2
3,3
3,1
3,1
3,1
3,1
3,2
2,4
2,1
Ρυθμός εισροής ασθενών Pk
66
75
75
71
76
77
80
73
61
86
106
Διάστημα εναλλαγής
2,26
1,67
1,72
1,78
1,67
1,65
1,43
1,91
2,80
1,78
1,33
Ποσοστό (%) θανάτων επί του συνόλου νοσηλευθέντων
1,08%
1,05%
1,14%
1,12%
1,08%
1,02%
1,11%
1,15%
1,26%
1,05%
0,91%
Κάλυψη κλινών (%) Παθολογικού Τομέα
67,02
71,83
70,34
71,04
72,03
71,68
73,91
68,27
57,08
65,86
70,00
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Παθολογικού Τομέα
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,0
1,8
Κάλυψη κλινών (%) Χειρουργικού Τομέα
52,16
58,22
58,10
55,71
54,81
55,70
60,66
53,74
47,14
45,60
47,59
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Χειρουργικού Τομέα
3,7
3,6
3,6
4,0
3,4
3,4
3,5
3,5
3,8
2,8
2,5
Κάλυψη κλινών (%) Ψυχιατρικού Τομέα
59,15
71,72
75,95
100,82
98,48
95,32
94,09
90,51
80,52
80,28
72,80
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Ψυχιατρικού Τομέα
16,6
14,9
15,2
16,1
15,7
16,8
14,9
15,3
14,8
12,8
10,8
Κάλυψη κλινών (%) ΜΕΘ
78,86
81,06
65,69
84,85
82,55
76,07
81,12
80,55
74,92
86,07
82,60
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ
12,3
12,2
10,3
14,4
14,1
13,5
12,1
11,0
12,9
9,1
17,4
Κάλυψη κλινών (%) Μ.Ε.Π.Κ.
81,15
77,31
70,18
77,08
79,42
82,65
78,26
46,79
83,64
141,78
78,12
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Μ.Ε.Π.Κ.
2,5
2,5
2,3
2,4
2,6
2,4
2,3
2,6
2,7
2,2
2,3
Κάλυψη κλινών (%) Μ.Τ.Ν.
103,41
101,18
92,36
92,65
104,15
101,48
101,07
122,85
103,61
79,78
81,42
Κάλυψη κλινών (%) σε κλινικές ΜΕΛ - COVID
11,59
27,01
30,16
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε κλινικές ΜΕΛ - COVID
9,0
7,5
5,9
Κάλυψη κλινών (%) σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής - COVID
8,04
11,81
22,85
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε κλινική ΜΕΛ Παιδιατρικής - COVID
2,5
1,7
2,8
Κάλυψη κλινών (%) ΜΕΘ - COVID
13,82
45,34
79,42
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ΜΕΘ - COVID
16,5
14,4
15,8
***Σύνολο Χειρουργικών επεμβάσεων
12.110
11.294
11.308
11.275
11.331
10.936
11.289
10.950
8.750
9.654
10.554
Ετήσια μεταβολή (%) χειρουργικών επεμβάσεων
3,96%
-6,74%
0,12%
-0.29%
0,50%
-3,49%
3,23%
-3,00%
-20,09%
10,33%
9,32%
*** Τοκετοί
1.649
1.336
1.202
1.147
1.231
1.228
1.271
1.245
1.215
1.255
1.154
Ετήσια μεταβολή (%) τοκετών
-4,41%
-18,98%
-10,03%
-4,58%
7,32%
-0,24%
3,50%
-2,05%
-2,41%
3,29%
-8,05%
***Σύνολο εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος
3.714.491
3.767.503
2.903.803
3.163.820
3.530.468
3.540.895
3.641.728
3.778.090
3.265.638
3.829.473
4.127.110
***Σύνολο απεικονιστικών εξετάσεων
224.494
240.391
165.133
173.167
172.644
162.948
181.664
180.673
144.367
158.926
184.435
Σύνολο εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής
7.877
12.918
12.918
13.475
17.577
18.361
19.150
19.630
15.361
18.438
20.338
Αιμοδυναμικό
3.736
3.354
3.749
3.811
3.656
3.981
4.082
4.272
3.193
3.413
3.599
**Ακτινοθεραπεία (Συνεδρίες)
50.011
42.134
39.509
39.231
42.110
53.995
24.701
23.753
23.250
23.385
20.711
Ποσοστό (%) μεταβολής εργαστηριακών εξετάσεων δείγματος
-4,89%
1,43%
-22,92%
8,95%
11,59%
0,30%
2,85%
3,74%
-13,56%
17,27%
7,77%
Ποσοστό (%) μεταβολής απεικονιστικών εξετάσεων
-2,98%
7,08%
-31,31%
4,87%
-0,30%
-5,62%
11,49%
-0,55%
-20,09%
10,08%
16,05%
Ποσοστό (%) μεταβολής συνεδριών ακτινοθεραπείας
4,97%
-15,75%
-6,23%
-0,70%
7,34%
28,22%
-54,25%
-3,84%
-2,12%
0,58%
-11,43%
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back