Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 24-01-2017, 16:11
ΗΠΕΙΡΟΣ

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» εντάχθηκε το έργο της διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του μικρού θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας, με προϋπολογισμό 749.400 ευρώ. Φορείς υλοποίησης του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και η Περιφέρεια Ηπείρου. Το έργο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, είναι: τοποθέτηση κιγκλιδώματος, μεταλλικής θύρας εισόδου και ελαφρών περιφράξεων, αποψιλώσεις, απομάκρυνση επιχώσεων, περαιτέρω διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία διαδρομής περιήγησης-στάσεων θέασης και εγκατάσταση στεγάστρων. Θα κατασκευαστούν, επίσης, πέργολες και καθίσματα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν  φυτεύσεις, διαμόρφωση κλίμακας πρόσβασης από το επίπεδο της περιμετρικής οδού στο επίπεδο του θεάτρου, σύνδεση στα δίκτυα κοινής ωφελείας, μεταφορά του δικτύου ομβρίων και αποχέτευσης σε διαφορετική θέση από τη σημερινή, μελέτη φωτισμού ανάδειξης του χώρου του θεάτρου και η εγκατάσταση δικτύου φωτισμού ανάδειξης, συντήρηση και αποκατάσταση του αρχαίου δομικού υλικού, φωτογραφική τεκμηρίωση.

Το λεγόμενο «μικρό» θέατρο της Αμβρακίας είναι το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα, που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Βρίσκεται δε εντός του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας. Το θέατρο δεν κατασκευάστηκε σε φυσικό ύψωμα αλλά σε επιχωματωμένο πρανές. Η ανασκαφική έρευνα του θεάτρου ξεκίνησε το 1976 με αφορμή την εκσκαφή θεμελίων για την ανέγερση νέας οικοδομής.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa