Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 18-06-2016, 09:51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η υψηλή ανεργία και η εκροή ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικού υπονομεύουν την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει η Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο.

Όπως εξηγεί αναλυτικά, η διατήρηση της ανεργίας των νέων σε υψηλό επίπεδο, ήτοι στο 40,9% στο πρώτο τρίμηνο 2016 -το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης- βλάπτει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί αναπότρεπτα σε εκροή υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού.

Κατά συνέπεια -προσθέτει η τράπεζα- φαλκιδεύεται η παραγωγικότητα της χώρας και η δυνατότητα να παράγει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να συντηρεί το ασφαλιστικό της σύστημα και τις δημόσιες υπηρεσίες της, αφού περιορίζονται οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και τα φορολογικά έσοδα.


ΚΙΝΗΤΡΑ ΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΟΡΡΑ

Όπως παρατηρεί στη συνέχεια, η υψηλή ανεργία στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου -και ιδιαίτερα στην Ελλάδα- σε συνδυασμό με τον σχετικά υψηλότερο λόγο κενών θέσεων εργασίας ως προς τις συνολικές θέσεις εργασίας (διαθέσιμων και μη) στις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά διαμορφώνουν ένα ισχυρό σχήμα κινήτρων για τις παρατηρούμενες ροές μετακινήσεως εργατικού δυναμικού εντός της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, η άνευ προηγουμένου συρρίκνωση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά 26% σωρευτικά από το 2008 έως σήμερα έχει ως αποτέλεσμα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της οικονομίας να υπολείπεται του αντίστοιχου της Ευρωζώνης κατά 51,3%. Αυτή η μείωση του σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία των νέων, οδηγεί τους νέους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, ειδικότερα σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Βρετανία.

Στις χώρες αυτές - εξηγεί - παρατηρείται υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων έναντι του μέσου της Ευρωζώνης. Παρά την μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας, το ποσοστό των νέων ηλικίας 25- 29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαιδεύσεως ή καταρτίσεως ως προς το σύνολο των νέων (NEET: not in employment, education or training) παραμένει το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.

Το ποσοστό αυτό επιδεινώθηκε σημαντικά στη χώρα μας παρά το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα υψηλό ήδη από το 2009, προσθέτει και καταλήγει ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με κίνδυνο να εισέλθουν σε μακροχρόνια διαδικασία αναζητήσεως εργασίας, καθιστώντας εντονότερα τα κίνητρα απασχολήσεως στο εξωτερικό.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα