Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 5-12-2016, 19:25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα για την υποστήριξη νέων ερευνητών υλοποιεί το υπουργείο Παιδείας μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικό ποσό 30 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων – κυρίως – ερευνητών, με σκοπό την ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού τους και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Το υπουργείο καλεί ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς της χώρας να υποβάλουν προτάσεις για τη Δράση - που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο - με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση μικρών προτάσεων οι οποίες θα κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Κάθε «Ερευνητική Ομάδα» θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 3 άτομα «Νέους Ερευνητές» συμπεριλαμβανομένου και του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Ως νέοι ερευνητές λογίζονται (α) υποψήφιοι διδάκτορες και β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης τους σε διδάκτορες. Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της θα είναι 15 μήνες, με δυνατότητα 7μηνης παράτασης.

Το υπουργείο Παιδείας τονίζει πως η ανάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν. Επιπλέον, κάθε πρόταση θα κατατίθεται από ένα μόνο Φορέα Υποδοχής και θα αναφέρεται σε ένα μόνο από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, θα χορηγείται ως υποτροφία. Το κόστος κάθε ερευνητικής ομάδας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στις 50.000€.

Η Δράση θα ενεργοποιηθεί σε 3 κύκλους και θα διατεθούν 10.000.000,00€ σε κάθε κύκλο και συνολικά 30.000.000,00€.

Στο πλαίσιο κάθε ερευνητικής πρότασης, θα χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικές δράσεις (συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, δαπάνες δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά, εγγραφή σε συνέδρια, προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, μικροεξοπλισμοί, δημοσιότητα κλπ.)

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2