Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 15-10-2020, 18:38
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε πρακτικά το πολυδάπανο και εν πολλοίς, αποτυχημένο έργο του δημάρχου Αθήνας Κώστα Μπακογιάννη, με απόφασή του. Το ΣτΕ έκρινε ότι κακώς ο Δήμος Αθηναίων ενέταξε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις ΚΥΑ για την πανδημία και τα έκτακτα μέτρα.

Προκειμένου να «διασωθεί» το έργο, επιστρατεύτηκε ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς, ο οποίος κατέθεσε τροπολογία, για να παραταθεί, σε πρώτη φάση, ο «Μεγάλος περίπατος». 

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», η ισχύς της οποίας λήγει την 21η Νοεμβρίου 2020, «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα» στις διατάξεις δυο σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτρια η πάρεδρος Χριστιάνα Μπολόφη) με την υπ΄ αριθμ. 1992/2020 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση Αθηναίου δικηγόρου που ζητούσε την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (παρατάθηκε η ισχύς της με νεώτερη υπουργική απόφαση έως 21 Νοεμβρίου 2020).

Το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση που προβλέπει την λήψη μέτρων για το «Μεγάλο Περίπατο της Αθήνας», «δεν ευρίσκει εξουσιοδοτικό έρεισμα στις διατάξεις των ΠΝΠ τής 25.2.2020 και τής 20.3.2020, κατ' επίκληση των οποίων εξεδόθη, και πρέπει, ως εκ τούτου, να ακυρωθεί, όπως και η υ.α. 179/21.8.2020, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της».

Ο κ. Αμυράς κατέθεσε τροπολογία το πρωί της Πέμπτης, με την οποία τονίζει ότι «καθίσταται αναγκαία η παράταση της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην παρ. 7 του άρ. 65 του ν. 4688/2020 μέτρων και ιδίως της δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα χιλιόμετρα».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «Η απόφαση του ΣτΕ αφορά σε διαδικαστικές συστάσεις για την πιλοτική εφαρμογή του έργου» και ότι το έργο συνεχίζεται…

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα