ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατά κλεισίματος τμημάτων

Εικόνα του άρθρου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατά κλεισίματος τμημάτων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/03/2022, 18:08
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιμένει το πλήρες σχέδιο του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια, ώστε να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Σε κάποιες όμως από τις επί μέρους προτάσεις του σχεδίου και κυρίως, την πολιτική αντίληψη της κυβέρνησης, δίνεται εν μέρει απάντηση, από την απόφαση της τελευταίας συγκλήτου.

Για παράδειγμα, το όργανο αποφάσισε ομόφωνα «ότι δεν συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση τμημάτων του πανεπιστημίου», σημειώνοντας ότι όλα τα τμήματά του αποτελούν στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της επιστημονικής πολυθεματικότητάς του. Επίσης, για τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018, στη «μετάβαση» από το ΤΕΙ Ηπείρου, η σύγκλητος αναφέρει ότι «τα νέα προγράμματα σπουδών αυτών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και θα αξιολογηθούν, εφόσον κλείσουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών».

Ακόμα, το ίδρυμα των Ιωαννίνων διαφωνεί με την εξάρτηση από την ΕΘΑΑΕ, του 20% του τακτικού προϋπολογισμού. Αφορμή αποτέλεσε ένα δημοσίευμα της «Καθημερινής» για τη μοριοδότηση των πανεπιστημίων, που είχε πολύ χαμηλά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι οι αξιολογήσεις των ιδρυμάτων δεν γίνονται με ενιαία κριτήρια και κατά κύριο λόγο, ποσοτικοποιούν την ακαδημαϊκή δραστηριότητα.

Η σύγκλητος στην απόφασή της αναφέρει ότι  «η μοριοδότηση, που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα των Αθηνών, δεν έχει καμία σχέση με την αξιολογική κατάταξη των πανεπιστημίων στην Ελλάδα» γιατί αφενός δεν αποτελεί αξιολογική κατάταξη των πανεπιστημίων, αλλά διαδικασία κατανομής του τακτικού προϋπολογισμού για τις επιμέρους δράσεις του ιδρυμάτων και αφετέρου «οι δείκτες και τα κριτήρια, που εφαρμόσθηκαν, παρουσιάζουν λάθη και αστοχίες στην εφαρμογή τους με σημαντικές αρνητικές συνέπειες που πλήττουν το κύρος του πανεπιστημίου».

Το ίδρυμα αναφέρει ότι «η επισήμανση που αφορά σε λάθη έχει ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η ΕΘΑΑΕ συζητά εκ νέου με τα πανεπιστήμια διορθώσεις και αλλαγές στο σχέδιο και τη διαδικασία μοριοδότησης».

Επίσης, η σύγκλητος αφήνει αιχμές κατά της «Καθημερινής», λέγοντας ότι «η άθροιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των κριτηρίων και η παρουσίαση κατάταξης έπληξε το κύρος των περιφερειακών πανεπιστημίων, που ενσωμάτωσαν νέα τμήματα από το 2018 από τα πρώην ΤΕΙ, παρουσιάζοντας μία κατάταξη που δεν ανταποκρίνεται σε καμία διαδικασία αξιολόγησης».

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημειώνει ότι «είναι θετικό σε κάθε εθνική και διεθνή αξιολόγηση, με σαφή κριτήρια, αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των ανωτέρω διεθνών συνεργασιών» αναφερόμενο στις διαχρονικές (και αποτίνουσες…) «διεθνείς αξιολογήσεις» και κατατάξεις.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατά κλεισίματος τμημάτων

Αιχμές για δημοσίευμα της «Καθημερινής»

Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιμένει το πλήρες σχέδιο του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια, ώστε να τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Σε κάποιες όμως από τις επί μέρους προτάσεις του σχεδίου και κυρίως, την πολιτική αντίληψη της κυβέρνησης, δίνεται εν μέρει απάντηση, από την απόφαση της τελευταίας συγκλήτου.

Για παράδειγμα, το όργανο αποφάσισε ομόφωνα «ότι δεν συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση τμημάτων του πανεπιστημίου», σημειώνοντας ότι όλα τα τμήματά του αποτελούν στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της επιστημονικής πολυθεματικότητάς του. Επίσης, για τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018, στη «μετάβαση» από το ΤΕΙ Ηπείρου, η σύγκλητος αναφέρει ότι «τα νέα προγράμματα σπουδών αυτών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και θα αξιολογηθούν, εφόσον κλείσουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών».

Ακόμα, το ίδρυμα των Ιωαννίνων διαφωνεί με την εξάρτηση από την ΕΘΑΑΕ, του 20% του τακτικού προϋπολογισμού. Αφορμή αποτέλεσε ένα δημοσίευμα της «Καθημερινής» για τη μοριοδότηση των πανεπιστημίων, που είχε πολύ χαμηλά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι οι αξιολογήσεις των ιδρυμάτων δεν γίνονται με ενιαία κριτήρια και κατά κύριο λόγο, ποσοτικοποιούν την ακαδημαϊκή δραστηριότητα.

Η σύγκλητος στην απόφασή της αναφέρει ότι  «η μοριοδότηση, που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα των Αθηνών, δεν έχει καμία σχέση με την αξιολογική κατάταξη των πανεπιστημίων στην Ελλάδα» γιατί αφενός δεν αποτελεί αξιολογική κατάταξη των πανεπιστημίων, αλλά διαδικασία κατανομής του τακτικού προϋπολογισμού για τις επιμέρους δράσεις του ιδρυμάτων και αφετέρου «οι δείκτες και τα κριτήρια, που εφαρμόσθηκαν, παρουσιάζουν λάθη και αστοχίες στην εφαρμογή τους με σημαντικές αρνητικές συνέπειες που πλήττουν το κύρος του πανεπιστημίου».

Το ίδρυμα αναφέρει ότι «η επισήμανση που αφορά σε λάθη έχει ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η ΕΘΑΑΕ συζητά εκ νέου με τα πανεπιστήμια διορθώσεις και αλλαγές στο σχέδιο και τη διαδικασία μοριοδότησης».

Επίσης, η σύγκλητος αφήνει αιχμές κατά της «Καθημερινής», λέγοντας ότι «η άθροιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των κριτηρίων και η παρουσίαση κατάταξης έπληξε το κύρος των περιφερειακών πανεπιστημίων, που ενσωμάτωσαν νέα τμήματα από το 2018 από τα πρώην ΤΕΙ, παρουσιάζοντας μία κατάταξη που δεν ανταποκρίνεται σε καμία διαδικασία αξιολόγησης».

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημειώνει ότι «είναι θετικό σε κάθε εθνική και διεθνή αξιολόγηση, με σαφή κριτήρια, αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των ανωτέρω διεθνών συνεργασιών» αναφερόμενο στις διαχρονικές (και αποτίνουσες…) «διεθνείς αξιολογήσεις» και κατατάξεις.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3