Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 7-09-2020, 08:28
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ο ΕΟΔΥ ανάρτησε οδηγίες για τη λειτουργία νηπιαγωγείων-παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και τα πρωτόκολλα χειρισμών πιθανού ή και επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Τα βασικά σημεία των οδηγιών, είναι η προσπάθεια για λειτουργία της δομής «με σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, όσο είναι εφικτό» (ό,τι και αν σημαίνει αυτό…), η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών), η  συστηματική χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) από τους νηπιαγωγούς και το λοιπό προσωπικό, η εξοικείωση των παιδιών άνω των 4 ετών με την ορθή εφαρμογή υφασμάτινης μάσκας και χρήση της από τα παιδιά με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο και  αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19.

Όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναλυτικά, είναι εδώ

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι είναι σημαντικό «να ορίζονται και να συμφωνούνται σε τοπικό επίπεδο οι ακριβείς τρόποι εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία, με πρωτοβουλία και επινοητικότητα τόσο σε σχέση με την όλη οργάνωση της σχολικής ζωής όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση χώρων και άλλων πόρων που ενδεχομένως διατίθενται στην κάθε σχολική και ευρύτερη κοινότητα».

Σε περίπτωση «ύποπτου κρούσματος», ο υπεύθυνος που έχει οριστεί στη μονάδα για τέτοιο περιστατικό, επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού, το οποίο απομονώνεται σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, κ.ο.κ.

Στη συνέχεια, ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ και εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η δομή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

ν κάποιο μέλος του προσωπικού ή παιδί έχει θετικό τεστ, τότε ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας και ο ΕΟΔΥ και στη συνέχεια, γίνεται η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και παιδιών κ.λπ.),

Προβλέπονται επίσης ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα και  το παιδί ή ο ενήλικας μπορούν να επιστρέψουν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του

Επίσης, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. Για τα απαραίτητα μέτρα στην περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ που έχει έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα ή τμήματα, θα πρέπει να γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου.

Η ενδεχόμενη απομάκρυνση παιδιών-προσωπικού και άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών.

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ είναι αρνητικό το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2