Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 11-02-2018, 10:46
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρότι η μέθοδος επενδύσεων fast track δέχεται σθεναρή κριτική για τις διαδικασίες και τη διαφάνεια που εξασφαλίζει, ο ΣΕΒ θέλει ακόμα πιο γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης των επενδύσεων. Το αίτημα αφορά και την Ήπειρο, καθώς ο ΣΕΒ ζητά να αλλάξει ο νόμος ώστε, σε Περιφέρειες με χαμηλότερο εισόδημα, να εντάσσονται στην ταχεία διαδικασία αδειοδότησης και μικρότερες επενδύσεις.

Η διαδικασία του fast track θεσμοθετήθηκε προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης των επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικής σημασίας από την άποψη του μεγέθους τους, του πλήθους των νέων θέσεων εργασίας κ.α. Κύριος μοχλός επιτάχυνσης είναι η προθεσμία των 45 ημερών για την έκδοση των περισσότερων αδειών καθώς και η απόλυτη προτεραιότητα στη διευθέτηση τους.

«Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, η ρύθμιση δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. Η διαδικασία είναι γραφειοκρατική και δεν είναι fast track, ειδικά για τη βιομηχανία», τονίζει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ o Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής του τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων του ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Enterprise Greece που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των αιτήσεων ένταξης στο πλαίσιο του fast track, οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη είναι 13, από τους κλάδους κυρίως του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ως στρατηγικές θεωρούνται οι επενδύσεις σε 11 κλάδους (βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός, μεταφορές - επικοινωνίες, υπηρεσίες υγείας, διαχείριση απορριμμάτων, έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, εκπαίδευση, πολιτισμός, πρωτογενής τομέα - μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) εφόσον πληρούν μία τουλάχιστον από τις εξής προϋποθέσεις:

  • To συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 100.000.000 ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης, ή
  • To συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 15.000.000 ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας εντός ήδη οργανωμένων υποδοχέων, ή 3.000.000 ευρώ για επενδύσεις στο πλαίσιο του ταμείου JESSICA
  • To συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 40.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δημιουργούνται τουλάχιστον 120 νέες θέσεις εργασίας, ή
  • Από την επένδυση δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή διατηρούνται κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 600 θέσεις εργασίας ή
  • Το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από 5.000.000 ευρώ για επενδύσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων.

Ο ΣΕΒ ζητάει επίσης να μειωθούν τα όρια ένταξης στο fast track, όπως και η διαφοροποίηση τους ανάλογα με την περιοχή. Σε περιοχές που επιτρέπονται υψηλότερες ενισχύσεις επενδύσεων το όριο ένταξης να είναι χαμηλότερο. Ενδεικτικά, αν το όριο ένταξης στην Αττική είναι 10 εκατ. ευρώ, το όριο να αναπροσαρμόζεται στα 2,8 εκατ. ευρώ στην Ήπειρο, μιας και εκεί η ενίσχυση είναι στο 35% έναντι 10% στην Αττική.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα